Innehåll

Balans nr 6–7 2001

Internationellt/extra: Fet och mager ska vara lika mycket värt i nya IFRS

IASB har nyligen haft sitt andra sammanträde i London. Bland besluten märks att rekommendationerna i fortsättningen skall betecknas IFRS, International Financial Reporting Standards.

De kommer inte som i dag att göra en åtskillnad mellan punkter skrivna med fet och mager stil eftersom avsikten är att alla punkter skall ha samma status. Man kommer också att övergå till att skriva ”shall” som verb för att det tydligare skall framgå att reglerna är tvingande.

Styrelsen diskuterade också koncernredovisning mot bakgrund av de amerikanska förslagen. Uppenbarligen finns det många styrelsemedlemmar som är positiva till att också IASB förbjuder poolningsmetoden.

Däremot fanns det en viss skepsis mot den föreslagna metoden för redovisning av goodwill. Inga beslut fattades annat än att detta är ett prioriterat område och att det skall diskuteras vidare vid nästa sammanträde. En annan mycket viktig fråga gäller SIC 8, det uttalande som behandlar redovisningen i de företag som övergår till att använda IAS.

Nuvarande regler uppfattas som mycket kostsamma att tillämpa. Eftersom IAS snart blir ett krav för alla europeiska noterade företag är det önskvärt att övergångsreglerna förenklas. IASB var överens om att ta upp frågan i juni.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...