Innehåll

Balans nr 8–9 2001

Inledning

För en gångs skull ska vi här inte säga så mycket om det här numret av Balans. I stället ska vi se framåt:

I slutet av sommaren samlade vi nämligen några kunniga männsikor för att diskutera revisorernas oberoende. Det är en fråga som varit uppe många gånger och den är nu aktuell av flera skäl. Det har t.ex. skrivits en hel del om de stora byråernas stora konsultarvoden från de företag de reviderar. I propositionen till ny revisorslag, den som lades på riksdagens bord i somras, återfinns den s.k. analysmoddellen, de frågor kring oberoendet som en revisor måste besvara. Det kräver ett nytänkande och en brådskande utbildningsinsats från revisorsorganisationerna. Även tillsynsmyndigheten berörs i hög grad av detta.

Den nya lagen ska enligt planerna börja gälla vid årsskiftet. Balans kommer inte bara att redovisa det ovannämnda samtalet. Vi kommer naturligtvis också att följa den övriga utvecklingen på det här området.