Balans nr 8–9 2001

Noteringar: Bråttom att hitta FARs kandidater till europeiskt pris för bästa miljöredovisning!

Nu ska FARs samrådsgrupp för miljöfrågor välja ut kandidater till EERA:s pris för bästa miljöredovisning.

Förkortningen står för European Environmental Reporting Awards, ett pris som stöds av EU och dess miljökommissionär, Margot Wallström och där FAR är svensk representant.

Ingemar Nilsson, Deloitte & Touche, är den som i FARs styrelse ansvarar för bl.a. miljöredovisningen. Han sitter också i juryn för EERA-tävlingen. Ordförande är dansken Flemming Tost.

FARs samrådsgrupp räknar med man känner till de flesta av de företag som kan bli aktuella för deltagande i den europeiska tävlingen. Det svenska urvalet är alltså ingen tävling man behöver anmäla sig till, utan juryn kan välja fritt.

Men både revisorer och företagen själva får naturligtvis höra av sig om man inte känner sig säker på att vara känd av dem som nominerar. Observera dock att den som sedan nomineras måste kunna lämna in en engelskspråkig version av sin miljöredovisning.

De svenska kandidaterna ska finnas hos EERA senast i november och FARs samrådsgrupp för miljöfrågor behöver naturligtvis tid på sig för att göra sin bedömning. Det är alltså ganska bråttom.

EERA är indelat i flera klasser. Förra året delades det ut pris till totalsegraren (Shell, UK), till bästa förstagångsredovisare (Acquedotto Pugliese, Italien), till bästa redovisning i kategorin små och medelstora företag (1. Obermurtaler Brauereiengenossenschaft, Österrike) och för bästa ”sustainability”-redovisning (Novo Nordisk a/s, Danmark).

I år blir det fyra likvärdiga klasser (Environmental, First-time, Sustainability och SME).

Två av hedersomnämnandena förra året gick dessutom till SAS och Elanders AB.

Två arrangemang

Situationen är den att det finns två tävlingar där svenska företags miljöredovisningar kan delta. Tidigare har FAR varit med i kretsen som arrangerat en svensk tävling, men nu blir det alltså – efter en del turer – så att FAR i stället nominerar kandidater direkt till den europeiska tävlingen.

En svensk miljötävling arrangeras nämligen av Företagsekonomiska institutet och tidningen Affärsvärlden tillsammans med Deloitte & Touche. De priserna kommer att delas ut i samband med en miljödag med seminarier och andra arrangemang. Samrådsgruppen menade dock att FAR inte borde delta i arrangemang där enskilda byråer är med bland arrangörerna.

Därför blir det alltså denna direktnominering till EERA inför årets tävling.

Bengt Holmquist

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...