Innehåll

Balans nr 8–9 2001

Internationellt: European Financial Reporting Advisory Group

Ytterligare en internationell organisation som gett dagens ljus är European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). EFRAG är den grupp av redovisningsexperter som skall ge råd till EU-kommissionen när det gäller implementeringen av IASBs rekommendationer.

Ordförande i EFRAG är Johan van Helleman, tidigare ordförande för de holländska revisorernas redovisningskommitté samt tidigare ledamot av IASC. Därutöver ingår 10 personer, varav Stig Enevoldsen är den enda nordiska representanten. EFRAG:s styrelseordförande är dock svensk, Göran Tidström.

I och med bildandet av SAC och EFRAG är omstruktureringen av den internationella normgivningen snart komplett. Det som återstår är att dels utse ledamöter i den politiska grupp till vilken EFRAG skall rapportera, dels att enas kring hur tillsynen av de nya redovisningsrekommendationerna skall se ut.

Redaktör: Rolf Rundfelt