Innehåll

Vad säger en av näringslivets tyngsta styrelseföreträdare om offertupphandling av revision? Om priserna? Om vem det egentligen är som sköter upphandlingen?

Bo Rydin är styrelseordförande i Industrivärden, Skanska, SCA och Graninge samt vice ordförande i Handelsbanken. År 1988 – när revision mot anbud knappt diskuterades, möjligen inte ens existerade i Sverige och i alla fall inte ansågs etiskt rumsren – sa han så här till Balans: ”Revisionsräkningarna börjar bli mycket höga. Revisionen får faktiskt inte kosta hur mycket som helst.

Visst har han blivit bönhörd.

– Priserna har gått ner kraftigt genom upphandlingarna, konstaterar han i dag.

Kanske har de blivit för låga.

Ty det finns ett men:

– Det är något som inte stämmer. Jag känner en hel del revisorer. De har inte levt på särskilt stor fot. Men jag ser inte att prissänkningarna påverkar deras sätt att leva. Gör de en ytligare revision nu? Man bör nog se upp med att kvaliteten på revisionen kan bli lidande i bolag som upphandlat revision billigt. Det är oerhört viktigt för aktieägarna att revisionen fungerar.

Extra räkningar

Har du en känsla av att revisorerna har lurat sig själva genom de kraftiga prissänkningarna?

– Jag har i alla fall en känsla av att de försöker ta igen sänkningarna genom extraräkningar. Jag tror att man vid nästa upphandling bör se sig för ordentligt så att inte bolaget också lurar sig själv. Riskerna för att det blir extra räkningar eller sämre kvalitet är stor.

Kan du peka på att kvaliteten på revisionen blivit sämre i något av de bolag som du är engagerad i?

– Jag har inte någon helhetsblick över detta. Men jag lyssnar.

Illavarslande tecken

I Bo Rydins öron är det dock ingen som direkt säger att externrevisionen är av dålig kvalitet. För företagsledningarna ligger det närmare till hands att tala om den internrevision som i många bolag inte utförs av egen personal utan av revisionsföretag. Ledningen har ett stort intresse av att internrevisionen fungerar.

Åsikter om internrevisionen säger givetvis ingenting direkt om kvaliteten på den lagstadgade externa revisionen. Men det som sägs kan vara ett illavarslande tecken.

– Man har märkt att det ibland inte är samma kvalitet som förr på internrevisionen, säger Bo Rydin. Hur det ska åtgärdas vet jag inte. Men ha ögonen på detta. Gå igenom offerthandlingarna för att se vad som ska ingå i uppdraget.

Nomineringskommittéer ...

I frågan om vem som ska upphandla revisionen tvekar inte Bo Rydin: det är i grunden aktieägarna på bolagsstämman som ska göra det.

– Det är mycket bra att det i allt fler bolag finns nomineringskommittéer som har det slutliga avgörandet av vilka förslag som ska läggas fram på bolagsstämman, säger Bo Rydin.

I alla ”hans” bolag där det skett upphandling av revisionen har det funnits en nomineringskommitté som gett förslag på revisorer. Nomineringskommittéer är bra. De ökar öppenheten kring nomineringar av revisorer och styrelseledamöter och ger enskilda aktieägare ett organ som de kan lämna sina förslag till.

– Nomineringskommittéernas existens blir en extra påminnelse om att det faktiskt är aktieägarna som ska utse revisorerna.

... och revisionskommittéer

– Sedan är det också en stor fördel om företaget har en revisionskommitté (så kallad audit committee, ett särskilt utsett kontaktorgan mellan styrelse och revisorer) som har förberett ärendet, säger Bo Rydin. Det är ännu inte så vanligt med revisionskommittéer. Revisorsbranschen har inte heller tyckt så bra om dem. Men jag tror att revisionskommittéer blir vanligare allteftersom det blir fler utländska ägare i svenska företag. I England och USA är ju dessa kommittéer mycket vanliga. Aktien får ökad legitimitet om företaget har en revisionskommitté. I det fall jag varit med och infört en revisionskommitté – vi har börjat i Skanska – har det blivit mycket lyckat.

Kommunikation mellan ägare och revisorer

– Jag skulle vilja rekommendera alla någorlunda stora bolag att ha revisionskommitté i framtiden, säger Bo Rydin. I många fall säger man att styrelsen kan sköta det här jobbet, särskilt om styrelsen inte är så stor. Den ordningen kan fungera – men inte lika bra som med en revisionskommitté.

Bo Rydin ser alltså revisionskommittén, som har direktkontakt med de sittande revisorerna, tillsammans med aktieägarnas eget organ nomineringskommittén som en väldig bra kombination.

– Den tror jag blir vanlig framöver. Det känns skönt. Det här med revisorsval har varit lite konstigt – stämman har utsett revisorerna men har aldrig varit riktigt engagerad. Jag har drivit en utveckling för att skapa mer kommunikation mellan aktieägarna och revisorerna.

– I några bolag har vi låtit revisorn hålla ett anförande om revisionen och om det är något speciellt som aktieägarna behöver veta. Än så länge har enskilda aktieägare inte rätt att ställa direkta frågor på stämman. Men kommunikationen mellan revisorerna och aktieägarna bör byggas ut. En ökad kommunikation mellan revisorerna och nomineringskommittén kan vara en god början.

Inge Wennberg