Innehåll

Balans nr 10 2002

Noteringar: Ewa Fallenius årets ”Young Career Woman”

I slutet av september utsågs Ewa Fallenius, 32 år, till Young Career

Woman av Föreningen Yrkeskvinnors Riksförbund/BPW Sweden. Young Career Woman utses vart tredje år.

Ewa är civilekonom och verksam som rådgivare inom främst EU- och EMU-frågor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Hon skriver också varje månad i Balans under vinjetten ”Europa-frågor”.

– Jag är mycket glad över denna utnämning, säger Ewa Fallenius. Unga kvinnor i karriären behöver synliggöras och stödjas på många sätt i ett mansdominerat näringsliv och YKR/BPW Sweden arbetar målinriktat med det.

Hon representerade Sverige i början av oktober på BPW:s världskongress, som ägde rum i Australien, och ska också delta i ett speciellt program utformat för kvinnor under 35 år.

– Jag får här en unik möjlighet att representera såväl Sverige som svenska kvinnor och kan även bygga nätverk mellan kvinnor i olika länder. Och för mig personligen är det förstås en stor ära och en härlig uppmuntran i min professionella utveckling.

Medverkande denna månad: Urban Engerstedt, Bengt Holmquist, Åsa Johansson, Inge Wennberg

FOTNOT: BPW är den internationella beteckningen på förbundet -Business and Professional Women. I Sverige heter organisationen Yrkeskvinnors Riksförbund/BPW Sweden. BPW International har konsultativ status, kategori 1, i FN. Man har cirka 1 000 medlemmar i Sverige och drygt 40 000 i 108 länder.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...