Innehåll

Balans nr 10 2002

Noteringar: Ewa Fallenius årets ”Young Career Woman”

I slutet av september utsågs Ewa Fallenius, 32 år, till Young Career

Woman av Föreningen Yrkeskvinnors Riksförbund/BPW Sweden. Young Career Woman utses vart tredje år.

Ewa är civilekonom och verksam som rådgivare inom främst EU- och EMU-frågor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Hon skriver också varje månad i Balans under vinjetten ”Europa-frågor”.

– Jag är mycket glad över denna utnämning, säger Ewa Fallenius. Unga kvinnor i karriären behöver synliggöras och stödjas på många sätt i ett mansdominerat näringsliv och YKR/BPW Sweden arbetar målinriktat med det.

Hon representerade Sverige i början av oktober på BPW:s världskongress, som ägde rum i Australien, och ska också delta i ett speciellt program utformat för kvinnor under 35 år.

– Jag får här en unik möjlighet att representera såväl Sverige som svenska kvinnor och kan även bygga nätverk mellan kvinnor i olika länder. Och för mig personligen är det förstås en stor ära och en härlig uppmuntran i min professionella utveckling.

Medverkande denna månad: Urban Engerstedt, Bengt Holmquist, Åsa Johansson, Inge Wennberg

FOTNOT: BPW är den internationella beteckningen på förbundet -Business and Professional Women. I Sverige heter organisationen Yrkeskvinnors Riksförbund/BPW Sweden. BPW International har konsultativ status, kategori 1, i FN. Man har cirka 1 000 medlemmar i Sverige och drygt 40 000 i 108 länder.