Balans nr 10 2002

Utbildning och rekrytering: Krav för att få göra revisorsexamen/högre revisorsexamen

Kraven på förkunskaper för revisorsexamen respektive högre revisorsexamen finns i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 1996:1) om utbildning och prov. Nedan följer en sammanfattning av kraven.

Observera att det inte räcker att göra revisorsexamen eller högre revisorsexamen för att bli godkänd eller auktoriserad revisor.

Man måste efter avklarad examen ansöka om behörigheten hos Revisorsnämnden.

Revisorsexamen

Teoretisk utbildning

Utbildningen vid ett svenskt universitet eller svensk högskola ska omfatta minst 120 poäng.

Minsta antal poäng som skall ha erhållits i respektive ämne:

Företagsekonomi – 60 poäng

Juridik (Handelsrätt 20 poäng och beskattningsrätt 10 poäng) – 30 poäng

Övriga obligatoriska ämnen (informations- och databehandling, nationalekonomi, matematik samt statistik) – 20 poäng

Dessutom ska en uppsats i valfritt ämne på nivån över 40 poäng ingå.

Praktisk utbildning

Ska pågå under minst tre års heltidsarbete (1 600 arbetstimmar/år) och följa ett utbildningsprogram som ger praktisk erfarenhet samt utvecklar teoretisk kunskap om revision.

Den praktiska utbildningen ska också omfatta minst 1 500 timmar revision varav huvuddelen ska vara revision av aktiebolag.

Högre revisorsexamen

Teoretisk utbildning

Utbildningen vid ett svenskt universitet eller svensk högskola ska omfatta minst 160 poäng.

Minst 120 poäng ska ha den fördelning och inriktning som gäller för revisorsexamen (företagsekonomi 60 poäng, juridik 30 poäng, övriga obligatoriska ämnen 20. En uppsats 10 poäng ska ingå).

Övriga 40 poäng inom valfria ämnesområden.

Praktisk utbildning

Förutom samma krav som för revisorsexamen krävs här ytterligare två års utbildning med minst 1000 timmar revision, där mer än 500 timmar avser kvalificerad medverkan vid revision av företag som på grund av sin storlek eller av annan anledning är svåra att revidera.

Reportage: Inge Wennberg och Åsa Johansson (faktarutor)

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...