Balans nr 10 2002

Utbildning och rekrytering: Krav för att få göra revisorsexamen/högre revisorsexamen

Kraven på förkunskaper för revisorsexamen respektive högre revisorsexamen finns i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 1996:1) om utbildning och prov. Nedan följer en sammanfattning av kraven.

Observera att det inte räcker att göra revisorsexamen eller högre revisorsexamen för att bli godkänd eller auktoriserad revisor.

Man måste efter avklarad examen ansöka om behörigheten hos Revisorsnämnden.

Revisorsexamen

Teoretisk utbildning

Utbildningen vid ett svenskt universitet eller svensk högskola ska omfatta minst 120 poäng.

Minsta antal poäng som skall ha erhållits i respektive ämne:

Företagsekonomi – 60 poäng

Juridik (Handelsrätt 20 poäng och beskattningsrätt 10 poäng) – 30 poäng

Övriga obligatoriska ämnen (informations- och databehandling, nationalekonomi, matematik samt statistik) – 20 poäng

Dessutom ska en uppsats i valfritt ämne på nivån över 40 poäng ingå.

Praktisk utbildning

Ska pågå under minst tre års heltidsarbete (1 600 arbetstimmar/år) och följa ett utbildningsprogram som ger praktisk erfarenhet samt utvecklar teoretisk kunskap om revision.

Den praktiska utbildningen ska också omfatta minst 1 500 timmar revision varav huvuddelen ska vara revision av aktiebolag.

Högre revisorsexamen

Teoretisk utbildning

Utbildningen vid ett svenskt universitet eller svensk högskola ska omfatta minst 160 poäng.

Minst 120 poäng ska ha den fördelning och inriktning som gäller för revisorsexamen (företagsekonomi 60 poäng, juridik 30 poäng, övriga obligatoriska ämnen 20. En uppsats 10 poäng ska ingå).

Övriga 40 poäng inom valfria ämnesområden.

Praktisk utbildning

Förutom samma krav som för revisorsexamen krävs här ytterligare två års utbildning med minst 1000 timmar revision, där mer än 500 timmar avser kvalificerad medverkan vid revision av företag som på grund av sin storlek eller av annan anledning är svåra att revidera.

Reportage: Inge Wennberg och Åsa Johansson (faktarutor)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...