Balans nr 10 2002

Utbildning och rekrytering: Krav för att få göra revisorsexamen/högre revisorsexamen

Kraven på förkunskaper för revisorsexamen respektive högre revisorsexamen finns i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 1996:1) om utbildning och prov. Nedan följer en sammanfattning av kraven.

Observera att det inte räcker att göra revisorsexamen eller högre revisorsexamen för att bli godkänd eller auktoriserad revisor.

Man måste efter avklarad examen ansöka om behörigheten hos Revisorsnämnden.

Revisorsexamen

Teoretisk utbildning

Utbildningen vid ett svenskt universitet eller svensk högskola ska omfatta minst 120 poäng.

Minsta antal poäng som skall ha erhållits i respektive ämne:

Företagsekonomi – 60 poäng

Juridik (Handelsrätt 20 poäng och beskattningsrätt 10 poäng) – 30 poäng

Övriga obligatoriska ämnen (informations- och databehandling, nationalekonomi, matematik samt statistik) – 20 poäng

Dessutom ska en uppsats i valfritt ämne på nivån över 40 poäng ingå.

Praktisk utbildning

Ska pågå under minst tre års heltidsarbete (1 600 arbetstimmar/år) och följa ett utbildningsprogram som ger praktisk erfarenhet samt utvecklar teoretisk kunskap om revision.

Den praktiska utbildningen ska också omfatta minst 1 500 timmar revision varav huvuddelen ska vara revision av aktiebolag.

Högre revisorsexamen

Teoretisk utbildning

Utbildningen vid ett svenskt universitet eller svensk högskola ska omfatta minst 160 poäng.

Minst 120 poäng ska ha den fördelning och inriktning som gäller för revisorsexamen (företagsekonomi 60 poäng, juridik 30 poäng, övriga obligatoriska ämnen 20. En uppsats 10 poäng ska ingå).

Övriga 40 poäng inom valfria ämnesområden.

Praktisk utbildning

Förutom samma krav som för revisorsexamen krävs här ytterligare två års utbildning med minst 1000 timmar revision, där mer än 500 timmar avser kvalificerad medverkan vid revision av företag som på grund av sin storlek eller av annan anledning är svåra att revidera.

Reportage: Inge Wennberg och Åsa Johansson (faktarutor)