Innehåll

Balans nr 10 2002

Utbildning och rekrytering: 4 vanliga frågor till RN om utbildningskraven

Fråga: Jag har läst 20 p handelsrätt. Räcker det?

Svar: Antalet poäng räcker. Men studierna efter den inledande översiktskursen skall omfatta associationsrätt samt lagstiftning om konkurs, obestånd och förmögenhetsbrott. Om studierna efter översiktskursen inte omfattat samtliga nämnda områden måste du läsa in det som saknas. Du måste alltså i så fall läsa mer än föreskrivna 20 minimipoäng.

Fråga: Jag har 20 poäng i nationalekonomi. Uppfyller jag kravet på 20 poäng i ”Övriga obligatoriska ämnen” [*]?

Svar: Nej, samtliga fyra ämnen måste ingå. De skall tillsammans omfatta minst 20 poäng. Observera möjligheten enligt 5 § att tillgodoräkna studier som är integrerade i annat ämne.

Fråga: Jag har inte läst ADB. Måste jag komplettera med en särskild kurs?

Svar: Nej, inte om du har läst integrerad ADB i annat ämne exempelvis företagsekonomi eller statistik. Då ber du högskolan/universitetet om ett intyg som talar om kursens omfattning och innehåll samt i vilka kurser den ingått.

Fråga: Får annan praktik än revisionspraktik räknas som kvalificerande?

Svar: Nej, den praktiska utbildningen skall enligt 5 § 2.b) respektive 6 § 2.a) revisorsförordningen (1995:665) ske under handledning av godkänd eller auktoriserad revisor – för revisorsexamen – respektive under handledning av auktoriserad revisor – för högre revisorsexamen.

[*] I begreppet övriga obligatoriska ämnen ingår: informations- och databehandling, nationalekonomi, matematik samt statistik.

Reportage: Inge Wennberg och Åsa Johansson (faktarutor)

Fler frågor och svar finner du på Revisorsnämndens hemsida <www.revirorsnamnden.se>

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...