Fråga: Jag har läst 20 p handelsrätt. Räcker det?

Svar: Antalet poäng räcker. Men studierna efter den inledande översiktskursen skall omfatta associationsrätt samt lagstiftning om konkurs, obestånd och förmögenhetsbrott. Om studierna efter översiktskursen inte omfattat samtliga nämnda områden måste du läsa in det som saknas. Du måste alltså i så fall läsa mer än föreskrivna 20 minimipoäng.

Fråga: Jag har 20 poäng i nationalekonomi. Uppfyller jag kravet på 20 poäng i ”Övriga obligatoriska ämnen” [*]?

Svar: Nej, samtliga fyra ämnen måste ingå. De skall tillsammans omfatta minst 20 poäng. Observera möjligheten enligt 5 § att tillgodoräkna studier som är integrerade i annat ämne.

Fråga: Jag har inte läst ADB. Måste jag komplettera med en särskild kurs?

Svar: Nej, inte om du har läst integrerad ADB i annat ämne exempelvis företagsekonomi eller statistik. Då ber du högskolan/universitetet om ett intyg som talar om kursens omfattning och innehåll samt i vilka kurser den ingått.

Fråga: Får annan praktik än revisionspraktik räknas som kvalificerande?

Svar: Nej, den praktiska utbildningen skall enligt 5 § 2.b) respektive 6 § 2.a) revisorsförordningen (1995:665) ske under handledning av godkänd eller auktoriserad revisor – för revisorsexamen – respektive under handledning av auktoriserad revisor – för högre revisorsexamen.

[*] I begreppet övriga obligatoriska ämnen ingår: informations- och databehandling, nationalekonomi, matematik samt statistik.

Reportage: Inge Wennberg och Åsa Johansson (faktarutor)

Fler frågor och svar finner du på Revisorsnämndens hemsida <www.revirorsnamnden.se>