Balans nr 10 2002

Utbildning och rekrytering: Rekordmånga gör prov i november

Det är revisorsnämnden som ansvarar för och anordnar proven för revisorsexamen och högre revisorsexamen.

Prov för revisorsexamen anordnades för första gången hösten 1998 och då blev Karl Liljeberg historisk genom att bli den förste som klarade provet.

Övergångsregler för utbildning till godkänd och auktoriserad revisor. Den 31 december 2002 är det sista dagen som en ansökning enligt övergångsreglerna för att bli godkänd eller auktoriserad revisor ska ha inkommit till Revisorsnämnden. Övergångsreglerna är till för dem som påbörjade sin revisorsutbildning före den 1 juli 1995.

På grund av övergångsregler1 var inte intresset för att göra provet speciellt stort under de första åren.

– Vi fick till och med ställa in provet vid något tillfälle, berättar Gunilla Arvidsson som är ansvarig för examensfrågor på RN.

Sedan dess har intresset ökat och i november är rekordmånga anmälda till provet – cirka 240 personer.

– Övergångsbestämmelserna slutar att gälla vid årsskiftet och det märks. Utöver de som skriver revisorsexamen gör cirka 20 personer provet för högre revisorsexamen.

Man kan skriva proven för revisorsexamen och högre revisorsexamen vid samma tillfälle, men det är inte speciellt vanligt. Förste person att klara det var Kristian Raa (se artikel bredvid).

Vem får göra examen?

För att göra revisorsexamen och högre revisorsexamen måste man uppfylla kraven på teoretisk och praktisk utbildning (se separat ruta, föregående sida). Revisorsnämnden får många frågor om poängen i juridik och övriga obligatoriska ämnen.

– När det gäller de övriga obligatoriska ämnena, informations- och databehandling, nationalekonomi, matematik samt statistik, bör man observera möjligheten att tillgodoräkna studier som är integrerade i annat ämne, säger Nils-Göran Nyberg som handlägger ansökningar på Revisorsnämnden.

Efter avklarad examen ansöker man hos Revisorsnämnden om behörighet som godkänd eller auktoriserad revisor.

Man får alltså inte behörigheten genom att klara provet.

Reportage: Inge Wennberg och Åsa Johansson (faktarutor)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...