Balans nr 10 2002

Utbildning och rekrytering: Lottning bromsade hans auktorisation

Kristian Raa på Ernst & Young i Göteborg var den förste som lyckades med att ta revisorsexamen och högre revisorsexamen i ett enda svep. Det var en bedrift i sig. Men det var också ett skönt slut på en till synes hopplös kamp för att bli auktoriserad revisor – trots innehav av mer dubbelt så många akademiska poäng som krävdes.

Kristian Raa, född 1960, började sina högre studier i England och USA. Sedan for han hem till Sverige och påbörjade sina universitetsstudier på hemmaplan. Enligt den ordning som gällde då krävdes 120 akademiska poäng för auktorisation.

Men han blev kvar ganska länge vid universitetet, läste en hel del extra. Det blev mer företagsekonomi än normalt, det blev språk med mera. Ja, det blev till slut cirka 250 poäng.

Men vad hjälpte det? Han hade tyvärr väntat med att läsa de tio poäng i allmän ADB som enligt de gamla reglerna var obligatoriska för auktorisation.

Lottning till kursen

Här fastnade Kristian Raa hjälplöst i byråkratin. ADB-poängen kunde bara läsas som så kallad enstaka kurs. Och för intagning fanns bara ett system: lottning.

Kristian Raa, som 1987 hade börjat på Ernst & Young (som då hette Hagström & Sillén), sökte till ADB-kursen år efter år.

Han kom aldrig med. Han drog nitlott varje gång.

Det hjälpte inte att han försökte med att ta kursen på distans i Kalmar. Han kom inte in där heller. Vid ett tillfälle såg det lite ljusare ut. Kursen skulle kunna läsas mot betalning hos Hermods. Men oturen grinade Kristian Raa i ansiktet även den gången. Just det året bestämde sig Hermods för att lägga ner ADB-kursen.

Kändes lite hopplöst

Hur såg du på framtiden och dessa spökande tio poäng i ADB?

– Det kändes onekligen lite hopplöst. Det kändes lite grann som om jag aldrig skulle kunna bli auktoriserad om de inte ändrade på systemet. (Eller om jag äntligen skulle få lite bättre tur i lottningen.) Att bli auktoriserad kändes viktigt. Jag var ju medrevisor på ett antal betydande uppdrag.

Och så ändrades äntligen reglerna. Ny lag kom 1995 och den olycksaliga ADB-kursen var inte längre obligatorisk. Att kraven höjts från 120 till 160 poäng var naturligtvis inget problem för Kristian Raa. Han hade poäng så det räckte och blev över.

Efter lagens tillkomst tog det några år innan Revisorsnämnden kom igång med sin examination – revisorsexamen för att bli godkänd revisor och därutöver högre revisorsexamen för att bli auktoriserad.

Grep möjligheten

– Självklart grep jag tag i den nya möjligheten, berättar Kristian Raa.

Så 1999, efter tolv års praktik på Ernst & Young, tog han båda examinationerna i ett svep. Det började en måndagsmorgon på Revisorsnämnden och pågick till onsdagen – sammanlagt sexton timmars provtid.

Han tvekade aldrig inför att ta båda proven direkt efter varandra:

– Jag hade ju jobbat så länge på det här. Jag ville verkligen försöka.

Kämpig början

Pluggade du något speciellt inför proven? Eller räckte det med tolv års revisionsbyrårutin?

– Lite grann tänkte jag på vilka frågor som skulle komma upp. Men ända till sent på kvällen innan jag skulle upp och tentera höll vi på med ett stort noteringsprojekt för ett bolag. Så jag kunde inte riktigt förbereda mig som jag hade tänkt. Mot bakgrund av detta upplevde jag faktiskt den första delen (revisorsexamen) som lite jobbigare än den andra (högre revisorsexamen). Till den senare hade jag fått en god natts sömn.

Kristian Raa hade några år tidigare varit skrivit FAR-prov I och II (som tillsammans med FAR-prov III ledde till FARs gamla revisorsexamen, den FAR-specifika föregångaren till Revisorsnämndens högre revisorsexamen).

– Proven för de båda revisorsexamina var klart mycket svårare än FAR-proven, säger Kristian Raa. Det var oerhört intensivt och fanns inte utrymme till någon vila.

Han tycker att han fick ett väldigt fint mottagande av Revisorsnämnden. Det var ju lite speciellt med den förste som tog båda examina på rad.

– Iskalla Ramlösa, kaffe och kakor, vänligt bemötande, minns han.

Uppmärksamheten fortsatte senare med omnämnande i FARs förvaltningsberättelse och tal av generalsekreterare Björn Markland på FAR-dagen.

Skönt att slippa förklara

Hur har det gått sedan?

– Arbetet har utvecklats mycket positivt för mig. Jag blev revisor i börsnoterat bolag, fick mer självständigt ansvar och möjligheter att utvecklas ytterligare.

Det hade under många år varit ganska tröttsamt att försöka förklara för klienter och andra varför han inte var auktoriserad. Det kunde lätt bli så att de undrade vad det kunde vara för fel på Kristian Raa, särskilt hos de större klienterna.

Men sedan har allt varit väldigt trevligt och positivt.

Reportage: Inge Wennberg och Åsa Johansson (faktarutor)