Innehåll

Balans nr 12 2002

Noteringar: JM och Karlshamns gjorde bästa årsredovisningarna 2001

Resultatet av den årliga tävlingen om bästa redovisning offentliggjordes på Finforum den 12 november. 322 företag (89 större och 224 mindre) bedömdes i två klasser.

I den större klassen segrade JM med en enligt juryn omfattande och detaljrik, men ändå lättläst och överskådlig redovisning. Bra sammanfattningar och beskrivningar av olika moment i värdeskapandet, hörde också till plusvärdena.

I den mindre klassen segrade Karlshamns med en redovisning som ”håller en i förhållande till övriga bolag i klassen mycket god kvalitet och som genomsyras av en ambition att på ett öppet och smakfullt sätt presentera verksamheten och dess utveckling.”

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist, Björn Markland (Hong Kong)