Innehåll

Balans nr 2 2002

Inledning

Det är svårt att undvika Enron just nu. När det som hade börjat 1985 i Houston, Texas, som en liten fusion mellan två energibolag, kraschade i höstas – då gick det chockvågor genom stora delar av världen. Vi koncentrerar oss i Balans naturligtvis på revisionen och redovisningen, och på konsekvenserna för Sverige och Europa.

Här är frågan inte lika politiskt laddad som i USA, men det är väl inte riktigt säkert att politikerna i till exempel Bryssel och London tänker låta det blåsa över utan att vidta några åtgärder. Om detta vet man dock inte så mycket när vi går i press.

I det här numret kommenterar Mats Fredricson, Göran Tidström och Anders Holm följderna ur ett svenskt perspektiv. En kritiker, Hans Edenhammar, kommer till tals, Rolf Rundfelt gör en analys av hur Enron egentligen bar sig åt och vi återger en liten bråkdel av vad som skrivits i internationell affärspress. Räkna med att fortsättning följer.