Innehåll

Hans Pihl är VD för Andersen i Sverige. Byrån har naturligtvis påverkats av händelserna kring Enron och deras revisorer i USA. Men i Sverige har det, åtminstone inte ännu, lett till några starka reaktioner från marknad eller anställda.

– Självfallet har vi tagit mycket allvarligt på det här, säger Hans Pihl. Vi har kontakt våra kunder och informerat om vår uppfattning om vad som har hänt.

Han menar att man känner stöd och fortsatt förtroende från kunderna.

– Vi har berättat att vi kommer att fortsätta att leverera det vi utlovat. Och vi har inte haft några avhopp på grund av Enronaffären.

Nya uppdrag

Tvärtom poängterar Pihl att man fått nya intressanta uppdrag under den här tiden.

Personalen har naturligtvis varit både mycket intresserade och undrande.

– Vi har haft genomgångar med all svensk personal och berättat vad vi har gjort och att vi naturligtvis står för samma värderingar som tidigare, oavsett vad som eventuellt kan ha hänt i USA. Alla har fått veta att de har möjligheter att fortsätta sina karriärer.

Hans Pihl säger att man inte haft några som slutat på grund av Enron. Och att det inte heller har känts något motstånd när det gäller de viktiga rekryteringsfrågorna.

För övrigt betonar även Andersens VD att det är skillnad på regelverk i Europa och USA och att förmodligen hade sett helt annorlunda ut om man tillämpat våra regler.

Och den beryktade dokumentförstöringen hos Andersen i Houston?

– Det är inget som vi vet något mer om än andra ännu. Vi får avvakta de kommande utredningarna.

Bengt Holmquist