Innehåll

Balans nr 2 2002

Efter Enron: Både kunder och anställda har stött Andersen i Sverige

Hans Pihl är VD för Andersen i Sverige. Byrån har naturligtvis påverkats av händelserna kring Enron och deras revisorer i USA. Men i Sverige har det, åtminstone inte ännu, lett till några starka reaktioner från marknad eller anställda.

– Självfallet har vi tagit mycket allvarligt på det här, säger Hans Pihl. Vi har kontakt våra kunder och informerat om vår uppfattning om vad som har hänt.

Han menar att man känner stöd och fortsatt förtroende från kunderna.

– Vi har berättat att vi kommer att fortsätta att leverera det vi utlovat. Och vi har inte haft några avhopp på grund av Enronaffären.

Nya uppdrag

Tvärtom poängterar Pihl att man fått nya intressanta uppdrag under den här tiden.

Personalen har naturligtvis varit både mycket intresserade och undrande.

– Vi har haft genomgångar med all svensk personal och berättat vad vi har gjort och att vi naturligtvis står för samma värderingar som tidigare, oavsett vad som eventuellt kan ha hänt i USA. Alla har fått veta att de har möjligheter att fortsätta sina karriärer.

Hans Pihl säger att man inte haft några som slutat på grund av Enron. Och att det inte heller har känts något motstånd när det gäller de viktiga rekryteringsfrågorna.

För övrigt betonar även Andersens VD att det är skillnad på regelverk i Europa och USA och att förmodligen hade sett helt annorlunda ut om man tillämpat våra regler.

Och den beryktade dokumentförstöringen hos Andersen i Houston?

– Det är inget som vi vet något mer om än andra ännu. Vi får avvakta de kommande utredningarna.

Bengt Holmquist

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...