Innehåll

Balans nr 3 2002

Inledning

Först vill vi berätta att Balans har ökat i upplaga. Den TS-reviderade månadsupplagan för år 2001 blev 14 600 exemplar, en ökning från året innan med 1 500 exemplar. Ökningen fördelar sig ganska lika på fler medarbetare på FAR-byråerna och externa läsare.

Månadens tema är obestånd, tyvärr aktuellt även om tiderna kanske börjar bli bättre. Advokatsamfundets ordförande och en av de affärsjurister som nu är med i FAR kommenterar domen i EG om advokater & revisorer. Och Ulf Gometz diskuterar framtiden för revisorsyrket i ett inlägg som nog andas en viss pessimism. Det kan även noteras att två skribenter nu sedan reglerna ändrats åter kan titulera sig auktoriserade revisorer: RNs chefsrevisor Inger Blomberg och FARs tekniske sekreterare Lars-Gunnar Larsson.

Till sist: det här är en månadstidning. Det känns när det i skrivande stund kommer till synes vederhäftiga, men obekräftade, rapporter från USA om en förestående storaffär i branschen. När denna tidning väl kommit ut, då vet vi sedan länge om ryktet var sant.