Innehåll

Balans nr 3 2002

Inledning

Först vill vi berätta att Balans har ökat i upplaga. Den TS-reviderade månadsupplagan för år 2001 blev 14 600 exemplar, en ökning från året innan med 1 500 exemplar. Ökningen fördelar sig ganska lika på fler medarbetare på FAR-byråerna och externa läsare.

Månadens tema är obestånd, tyvärr aktuellt även om tiderna kanske börjar bli bättre. Advokatsamfundets ordförande och en av de affärsjurister som nu är med i FAR kommenterar domen i EG om advokater & revisorer. Och Ulf Gometz diskuterar framtiden för revisorsyrket i ett inlägg som nog andas en viss pessimism. Det kan även noteras att två skribenter nu sedan reglerna ändrats åter kan titulera sig auktoriserade revisorer: RNs chefsrevisor Inger Blomberg och FARs tekniske sekreterare Lars-Gunnar Larsson.

Till sist: det här är en månadstidning. Det känns när det i skrivande stund kommer till synes vederhäftiga, men obekräftade, rapporter från USA om en förestående storaffär i branschen. När denna tidning väl kommit ut, då vet vi sedan länge om ryktet var sant.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...