Innehåll

Balans nr 3 2002

Noteringar: DO tittar på revisionsbyråer

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, har nu begärt in uppgifter från ”revisions-, advokat- och managementkonsultbranscherna” för att kolla hur väl man lever upp till de regler som finns.

Det är – enligt lagen från 1999 – arbetsgivarens sak att förebygga etnisk och religiös diskriminering på arbetsplatsen, påpekar DO, Margareta Wadstein, i sitt brev till ett par tusen arbetsplatser. I brevet vill myndigheten veta hur det lagstadgade systematiska arbetet bedrivs. Om det visar sig att det finns brister, kommer DO att ställa krav på förbättringar på de berörda arbetsplatserna.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist, Åsa Johansson