Balans nr 3 2002

Revisionsnyheter: Nordiskt samarbete för påverkan på utvecklingen av de internationella revisionsstandarderna ISA

Sedan drygt ett och ett halvt år har de nordiska länderna en gemensam ledamot i IFAC:s internationella revisionskommitté IAPC, nämligen Jan Bo Hansen från Danmark. Revisionskommittéerna i Danmark, Norge och Sverige har löpande sammanträffanden eller annan form av utbyte av information och synpunkter med honom rörande IAPC:s arbete med de internationella revisionsstandarderna isa. Från FARs revisionskommitté deltar normalt ordföranden Åke Danielsson och sekreteraren Lars-Gunnar Larsson.

Det har alltid varit viktigt att följa och påverka IAPC:s arbete, något som hittills skett främst genom att svara på IAPC:s remisser. Men påverkan är än viktigare nu när isa blivit eller är på väg att bli normerande för att utföra revision enligt god revisionssed i Sverige och övriga nordiska länder. De samnordiska mötena ger en direkt möjlighet att löpande lämna synpunkter och därmed även kunna påverka IAPC:s arbete och tänkande innan det kommer till remisstadiet.

Möte på Arlanda

Det senaste nordiska mötet hölls på Arlanda den 27 februari 2002 inför IAPC:s sammanträde i Kuala Lumpur den 3–8 mars 2002. Bl.a. följande står på IAPC: sdagordning vid detta sammanträde:

 1. Utkast till ny version av ISA 220 Quality Control. Utkastet strukturerar kvalitetskontrollfrågorna utifrån sådana som är relevanta för revisionsföretaget respektive det enskilda uppdraget.

 2. Bearbetat uttalande om revisionsfrågor i samband med e-handel (E-Commerce) efter remissbehandlingen. Remissinstanserna har haft många synpunkter på det. FARs remissvar finns på hemsidan.

 3. Bearbetad standard om revisionsfrågor vid värdering till verkligt värde (Fair Value) efter remissbehandlingen. FARs remissvar finns på hemsidan. Det pågår en samordning med den amerikanska standardsättaren ASB varför någon standard i slutligt skick inte kommer att beslutas av IAPC på marssammanträdet 2002.

 4. Nytt underlag för att ta fram en standard för granskning som utmynnar i ett uttalande med medelhög säkerhet. Detta projekt har varit vilande en tid i IAPC i avvaktan på vidare forskning kring praxis inom detta område. Denna forskning är nu avrapporterad.

 5. Underlag för den första av för närvarande planerade två standarder som skall modernisera ansatsen vid revisorns riskbedömning och ersätta bl.a. nuvarande ISA 400 Risk Assessment and Internal Control och ISA 310 Knowledge of Business. Även här utvecklas de nya standarderna i samarbete med ASB i USA.

 6. Viktiga punkter att beakta i IAPC:s ansats för en standard för revisionen av en koncernredovisning.

Auktor revisor Lars-Gunnar Larsson är teknisk sekreterare på FAR.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...