Innehåll

Balans nr 3 2002

”Nej, nu går det inte längre...”

Dåliga tider, fler konkurser. Obestånd, rekonstruktion, ackord. Vi har bett några advokater och revisorer att berätta om olika aspekter av ett tyvärr mycket aktuellt ämne. Det gör de på de följande sidorna.

Gunnar Blomberg och Bertil Oppenheimer går igenom vad aktiebolagslagen säger om företag som går med förlust. Arne Gunnarsson skriver om revisorns konkursutredning. Curt Österholm presenterar alternativen till konkurs – och berättar om en lag som blivit försenad. Magnus Nedstrand tar upp det numer inte ovanliga specialfallet med konkurser i IT-företag. Och avslutningsvis påminner Stefan Engström om att det kan finnas en möjlighet att förebygga obestånd genom att analysera nyckeltalen – i tid.

Viktig läsning för alla som arbetar i och med företag i motvind. Och nyttig information även för den som inte just för ögonblicket känner sig berörd...