Innehåll

Balans nr 4 2002

Noteringar: RN vill inte ha ”auktoriserade” miljörevisorer

Med hänsyn till förväxlingsrisken vore det olämpligt att använda begreppet auktoriserad miljörevisor. Så skriver Revisorsnämnden i ett brev till Föreningen Miljörevision i Sverige (som finns hos Sveriges Verkstadsindustrier).

Bakgrunden är att föreningen i sin medlemstidskrift berättat om planerna på att införa en sådan kvalifikation. FAR uppmärksammade då Revisorsnämnden på dessa planer.

Medverkande denna månad: Christina Berthold, Bengt Holmquist