Innehåll

Balans nr 4 2002

Noteringar: Bo Elshult har avlidit

FARs förutvarande kanslichef Bo Elshult avled den 25 februari efter en tids sjukdom i en ålder av 79 år. Från en befattning i Stockholms Handelskammare kom han 1963 till FARs kansli som dess förste heltidsanställde kanslichef. I den befattningen verkade han fram till omorganisationen av FARs kansli 1985, då han utnämndes till styrelsens sekreterare. Han pensionerades 1987.

Medverkande denna månad: Christina Berthold, Bengt Holmquist