Innehåll

Balans nr 4 2002

Språk & ospråk: Språkbragd i EU – klara och begripliga direktiv

Klarspråksgruppen berättar på sin webbplats om Martin Cutts, som översatte ett snårigt EG-direktiv till klarspråk. Omskrivningen fick så mycket uppmärksamhet att kommissionen nu ska använda den som modell för nya direktiv.

Hur bar han sig åt? Jo, först lyckades han visa att det är skadligt med lång exponering för kanslispråk. Avvänjning måste till. Vem som helst kan få ett komplicerat ämne att låta komplicerat, men det krävs någonting utöver det vanliga för att göra ett komplicerat ämne begripligt.

Cutts recept för att få fram klara och begripliga direktiv är: en tydlig rubrik, en innehållsförteckning, en sammanfattning för allmänheten, det viktigaste först – vad direktivet handlar om, vad det innebär och när det ska ha genomförts – rikligt med underrubriker, allmänspråkliga ord, korta meningar och normal ordföljd. Utmärkta riktlinjer för alla texter med komplicerat innehåll och många intressenter.

Cutts börjar med att sammanfatta direktivet i punktform. Invändningen låter sig anas: en sammanfattning kan inte ha status av rättsakt. Nej förvisso, men sammanfattningen är inte någon del av direktivet. Den ingår inte i innehållsförteckningen, och det står i klartext att den inte har någon rättsverkan. Så elegant kan man lösa det problemet!

Det omskrivna direktivet blir kortare, eftersom Cutts lägger till en artikel med definitioner. Definitionerna av t.ex. nationella standarder och harmoniserade standarder sparar in många ord. Texten blir också lättare att läsa. Sex svårlästa rader blev efter omskrivning rätt och slätt Medlemsstaterna skall förutsätta att säkerhetskraven är uppfyllda när leksaken är försedd med EG-märket, detta tack vare att säkerhetskrav och EG-märke definierats i början.

Skeptiker till klarspråk i rättsakter hävdar ibland att ett modernare språk förenklar för mycket. Men det handlar i själva verket till stor del om att ge en text bättre skärpa genom att rensa bort omständlighet och omotiverade substantiveringar. En mening på traditionellt direktivspråk som En leksaks säkerhetsgrad måste beaktas när den släpps ut på marknaden med tanke på behovet att säkerställa att denna upprätthålls under hela den tid som leksaken förväntas användas blir i Cutts version Leksaker bör inte vara säkra bara när de släpps ut på marknaden utan under hela den tid som leksaken normalt förväntas bli använd.

Om kommissionen lyckas göra Cutts djärva omskrivning till modell för nya direktiv, är alla medborgare att gratulera. Det innebär inte bara att direktiven blir lättare att begripa. Det blir också lättare att genomföra dem i vår nationella lagstiftning – med bibehållna klarspråksambitioner.

Janet Gardell är språkkonsult och arbetar bl.a. med olika språkvårdsfrågor. Hon tar gärna emot synpunkter och reaktioner.