Balans nr 4 2002

Revisionsnyheter: IFAC har utsett de nya ledamöterna i den omgjorda internationella revisionskommittén

Ett viktigt steg i omgörningen av den internationella revisionskommittén IAPC (jfr. Balans nr 8–9/2001) togs den 21 mars 2002 när IFAC:s styrelse utsåg dess nya ledamöter. Kommittén, som nu också byter namn till IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board), består av 18 ledamöter och innefattar såväl praktiskt verksamma revisorer som akademiker och representanter för näringsliv och offentlig sektor. Jan Bo Hansen från Danmark ingår även i den nya kommittén, vilket är positivt för de nordiska ländernas möjlighet att också i fortsättningen påverka kommitténs arbete (jfr. Balans nr 2/2002).

I början av april 2002 kommer IAASB att få en egen hemsida <http//www.iaasb.org>.Där kommer information att finnas om kommitténs arbetsprogram, pågående projekt och kommande sammanträden. Kommitténs sammanträden kommer att vara offentliga från och med det som hålls den 14 juni 2002 i Mexico City.

Nytt dokument från IFAC som tar upp vissa risk management-aspekter på e-handel

IFAC har publicerat ett dokument ”E-Business and the Accountant: Risk Management for Accounting Systems in an E-Business Environment”, som är tillgängligt utan kostnad på IFAC:s hemsida <http//www.ifac.org/store>. Dokumentet behandlar bl.a. e-handelns påverkan på affärsverksamheten. Det diskuterar de nya risker som e-handeln medför och som därför behöver uppmärksammas. Det tar också upp utvecklingen av redovisningssystem som säkerställer att transaktionerna i den nya verksamheten blir riktigt redovisade enligt lagar, föreskrifter och standarder. Dokumentet tillhandahåller en referensram för att analysera e-handel från redovisningssynpunkt.

Nytt IFAC-initiativ

IFAC avser att starta ett världsomspännande projekt som ska ta upp problem, frågor och bästa praxis inom områdena finansiell rapportering och verksamhetsrapportering från företag samt ägarstyrning och utförandet av revision.

Projektets yttersta syfte är att stärka tilltron till årsredovisningar och andra finansiella rapporter. En särskild projektgrupp skall tillsättas med representanter från IFAC, revisionskommittéer, styrelser, investerare och företagsledningar.

Se mer om detta i ett pressmeddelande den 21 mars 2002 på <http//www.ifac.org>.

Redaktör: Lars-Gunnar Larsson (lars-gunnar.larsson@far.se)

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...