Innehåll

Balans nr 4 2002

Skillnader mellan US GAAP och IAS

I tidningsartiklar framförs ofta att det finns en grundläggande skillnad mellan US GAAP och IAS. US GAAP beskrivs som ”kokböcker”. Redovisningsproblem löses genom att företagsledningen och revisorn konstaterar att ”det står på sid 370 att man skall redovisa på det här sättet”. IAS, å andra sidan, anses vara mer principiell och baserad på en bedömning av alla relevanta fakta.

Den här bilden motsägs av ett gammalt rättsfall från 1970 i USA, United States vs Simon. Det är berömt och citerades nyligen av SEC:s ordförande; ”Judge Friendly held that if literal compliance with GAAP creates a fraudulent or materially misleading impression in the minds of shareholders, the accountants could, and would, be held criminally liable”.

Man kan också ifrågasätta om IAS verkligen är så annorlunda i sin utformning jämfört med US GAAP. I varje fall när man ser på uttalandena från SIC, så är det lätt att känna en förtvivlan över detaljeringsgraden.

Redaktör: Rolf Rundfelt