Innehåll

Balans nr 4 2002

Danmark – utkast till rekommendation om aktieoptioner

Den danska redovisningskommittén har gett ut U28, Oplysning om aktiebaseret vederläggelse med egne aktier. I utkastet föreslås att;

  • inte för närvarande kräva att företag skall redovisa en kostnad i resultaträkningen i samband med att man ställer ut optioner till anställda

  • et av noterna skall framgå, bland annat, det verkliga värdet per balansdagen på utställda optioner

  • beräkningen av värdet på optionerna kan baseras på olika modeller men i bilaga anges att den så kallade Black-Scholes modellen enligt många bedömare ger det bästa uttrycket för verkligt värde.

Utkastet utgår från de krav på upplysningar som IAS 19, Employee Benefits, anger. De kraven har också intagits i det utkast till rekommendation om Ersättningar till anställda som Redovisningsrådet gav ut i juni i fjol. Det finns emellertid en väsentlig skillnad. I Rådets utkast står att företag skall lämna upplysning om ”det verkliga värdet vid emissionstidpunkten av företagets egna egetkapitalinstrument förutom aktieoptioner. Den danska kommittén går alltså ett steg längre än IAS 19, vilket jag tycker är motiverat. Vad som överraskar mig är dock att man inte kräver information om optionernas verkliga värde vid tidpunkten för utställandet. Det är ju sannolikt det värdet som, när tiden är mogen, kommer att påverka det redovisade resultatet.

Redaktör: Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...