Balans nr 5 2002

Noteringar: Nordisk storslam i tävlingen om bästa europeiska miljöredovisningar

Det var kraftig nordisk dominans när European Environmental Reporting Awards utdelades i Köpenhamn i slutet av april. Samtliga förstapriser tilldelades nordiska företag. Sammanlagt var det 34 olika företag från Europa som nominerats till finalen. Svensk representant i juryn har varit Ingemar Nilsson, Deloitte & Touche.

Balans har tidigare berättat om uttagningsproceduren (i nr 8–9/2001) och om de svenska nomineringarna då SAS och Volvo Personvagnar utsågs till svenska representanter och fick motta diplom på FARs kansli i november (nr 12/2001).

Vid ceremonin på Hotel d’Angleterre i Köpenhamn medverkade den danska miljöministern Hans Chr. Schmidt och han var mycket nöjd med att så många nordiska företag i år återfanns i toppen på listorna:

– Som miljöminister är det en av mina huvuduppgifter att öka möjligheterna för näringslivets insats på miljöområdet. Det är därför speciellt roligt för mig att notera att företagens stora engagemang i dag har resulterat i att samtliga fem pristagare är nordiska företag, sa miljöministern under prisutdelningen.

Vinnarna i de olika klasserna var:

Bästa hållbarhetsredovisning

Novo-gruppen, Danmark. Ur juryns motivering kan nämnas att det var en redovisning som visade bra balans mellan de ekonomiska, de sociala och de miljörelaterade delarna. Den var välstrukturerad och hade hänvisning till olika web-sidor där man kan hämta er information.

Bästa miljöredovisning

SAS, nominerades av både Sverige, Norge och Danmark. Ur juryns motivering noteras att redovisningen fokuserar starkt på kärnverksamheten och att både absoluta och relativa indikatorer gör det möjligt att jämföra företagets miljöarbete med konkurrenternas.

Bästa förstagångsredovisning

Wärtsilä, Finland. Juryn menade bl.a. att redovisningen försöker få med alla de element som ingår i en hållbarhetsredovisning och att de berättar hur man tänker fortsätta den redovisningen i framtiden. Redovisningen är disponerad i enlighet med riktlinjerna från GRI (Global Reporting Initiative).

Bästa redovisning från små och medelstora företag (delat pris)

Olivin, Norge och Phønix, Danmark. Juryn betonar att Olivins redovisning är kortfattad och precis. Den berättar både om miljöeffekter och ekonomiska effekter av miljörelaterade faktorer. Phönix redovisning, som innehåller både en grön redovisning och ekonomiska nyckeltal har både kunder, medarbetare och leverantörer som målgrupp.

Ordförande i juryn har varit dansken Flemming Tost och han sammanfattade tävlingen:

– Årets prisutdelning visar att både antal och kvalitet ökar år från år när det gäller miljö- och hållbarhetsredovisning i Europa. Med årets upplaga av tävlingen kan vi också med glädje notera att Skandinavien har befäst sin position bland de bästa i Europa när det gäller denna redovisning.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...