Innehåll

Balans nr 5 2002

Noteringar: Lennart Grufberg blir kammarrättspresident

Regeringen har utnämnt Lennart Grufberg, ordförande och myndighetschef i Revisorsnämnden till ny president vid Kammarrätten i Sundsvall.

Grufberg ska kvarstå som ordförande i RN. Frågan om en efterträdare som myndighetschef och eventuella organisatoriska förändringar har ännu inte avgjorts.

Lennart Grufberg, som förordnades till kammarrättsfiskal 1973, har bl.a. tjänstgjort i Budget- och Finansdepartementet (1978–83) och som överdirektör i Riksskatteverket (1983–95). Han blev ordförande i Revisorsnämnden när den bildades 1995.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist