Innehåll

Balans nr 5 2002

Noteringar: Redovisningsrådet har fått ny direktör

Dennis Svensson har utsetts till ny verkställande direktör/technical director på Redovisningsrådet efter Lennart Axelman, som gått till Ernst & Young Technical Department.

Dennis Svensson, som bl.a. är US CPA och har varit ledamot i FARs redovisningskommitté, har redan tidigare på deltid varit knuten till Redovisningsrådets kansli. Han kommer dessutom även i fortsättningen att vara verksam som auktoriserad revisor och partner vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers parallellt med de nya uppgifterna på Redovisningsrådet.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist