Innehåll

Balans nr 5 2002

Europa-frågor: Euroövergång utan problem

Företagens euroanpassning vid nyår gick över förväntan. De problem som uppstod var begränsade och nådde inte utanför företaget och dess närmaste krets. Enligt en undersökning som Europeiska Kommissionen gjort bland över 4000 små och medelstora företag ansåg majoriteten av företagen att övergången gick som planerat och en tredjedel ansåg att det till och med gick bättre än väntat.

Den sektor som har fått dra det tyngsta lasset är detaljhandeln. Under de första dagarna efter nyår fick framför allt livsmedelshandeln och de stora affärskedjorna växla merparten av gamla sedlar och mynt till euro, samt stora eurosedlar till små. Butikerna fick ordna lagring för den extra växelmängden, samt ordna transporter av både nya och gamla valutor till och från banken. Glädjande nog kan konstateras att de befarade långa köerna så gott som uteblev, samt att antalet rån och försök till förfalskningar inte var högre än normalt.

Även organisationen Svenskt Näringsliv har tagit fram en rapport om företagens euroövergång. Drygt 200 finländska företag med fler än 10 anställda har svarat på frågor om hur euroövergången påverkat det egna företaget. I rapporten konstateras att euroövergången inte ledde till högre priser. 93 procent av företagen ändrade inga priser med anledning av övergången till euro. Endast fyra procent höjde priserna, medan två procent av företagen istället sänkt sina priser. Samtidigt har det kommit en hel del rapporter om att konsumenterna i bl.a. Finland har fått betala mer för s.k. kundnära tjänster såsom taxi, barer, restauranger, idrottsanläggningar och automatförsäljning. En studie från Eurostat visar dock att euroövergångens effekt på inflationen sannolikt varierade mellan 0,0 % och 0,16 %.

Den största förändringen vid euroövergången handlar, enligt rapporten, om IT-system. Åtta av tio företag genomförde förändringar i IT-systemen i samband med införandet av euron. Av dessa passade samtidigt 40 % på att uppdatera eller göra andra förändringar. Införandet av euron ledde med andra ord till en modernisering av IT-infrastrukturen i Finland. IT-anpassningen har dock krävt grundliga förberedelser, särskilt i stora företag. Många företag anser att arbetet underlättats av att de haft system som redan på förhand varit eurokompatibla. Ingen rapportering tyder på att omställningen har inneburit driftsstopp eller andra problem som har hindrat den löpande verksamheten.

Så vad kostar det för ett företag att gå över till euro? Kostnaderna kan vara svåra att beräkna, då många företag ”passar på” att t.ex. investera i ny hård- och mjukvara i samband med införandet av euron. Få företag har redovisat kostnaderna för euroövergången i årsredovisningen. Studier tyder på att kostnaden för euroövergången i näringslivet kan ligga på 0,5–1 % av omsättningen. Vissa företag anser dock att vinsterna med euroanpassningen har uppvägt kostnaderna så gott som omedelbart.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers enhet ”New Europe” med frågor runt Europa, EU och EMU.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...