Innehåll

Balans nr 8–9 2002

Inledning

Det har varit en märklig sommar. De amerikanska redovisningsskandalerna har duggat lika tätt som politikernas förslag till nya lagar och utredningar. Och gång efter annan har rubrikerna i dagstidningar och TV-nyheter handlat om revisorer.

Balans har inte kommit ut sedan före midsommar. Därför har vi sammanfattat den långa heta sommaren för de läsare som under semestrarna inte följde med i alla turerna. Dessutom manar Hans Edenhammar kåren att gripa chansen att ta tag i debatten och vara med och bestämma. Björn Markland är inne på liknande tankegångar när han apropå mediabevakningen menar att revisorerna kan utnyttja den till att skapa klarhet. Att det hastigt påkomna mediaintresset för branschens frågor gärna får fortsätta ett tag.

För övrigt berättar vi om att FAR inte lyckats rekrytera nya ledamöter lika snabbt som man trodde när den nya föreningen startade för ett drygt år sedan. Nu hoppas man dock att processen har kommit igång...