Innehåll

Balans nr 8–9 2002

Internationellt: FASB-uttalande om optionsredovisning

FASB har tidigare uttalat att de inte har för avsikt att återuppväcka den debatt om redovisning av personaloptioner som var nära att knäcka FASB i mitten av 90-talet. I ett pressmeddelande daterat den 31 juli antyds dock en förändring. Det man hänvisar till är att ett antal företag börjat kostnadsföra sina optionsprogram, krav på en ändrad redovisning från finansanalytiker och portföljförvaltare och inte minst arbetet inom IASB. FASB skriver att man nära följer diskussionerna inom IASB och att man planerar att sammanfatta IASBs förslag och skicka ut dem för remiss till amerikanska företag.

Enligt den amerikanska rekommendationen krävs upplysningar om verkligt värde på personaloptioner endast i årsredovisningen. FASB har meddelat att man har för avsikt att föreslå att upplysningar också skall lämnas kvartalsvis. FASB antyder också att det kan bli aktuellt att ändra en övergångsregel som finns i den nuvarande rekommendationen, FAS 123. Enligt denna skall företag som börjar kostnadsföra optioner endast beakta kommande optionsprogram. Det som FASB ifrågasätter är om man inte också skall tillåta en retroaktiv tillämpning.

Redaktör: Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...