Innehåll

Balans nr 8–9 2002

Internationellt: Ny ordförande och nya omröstningsregler i FASB

FASB har fått en ny ordförande från den 1 juli. Bob Herz efterträder Ed Jenkins som suttit i fem år. Herz var tidigare en av ledamöterna av IASB. Det betyder att han, mer än de flesta amerikaner, har personlig erfarenhet av arbetet och tänkesättet inom IASB vilket skulle kunna underlätta försöken att uppnå ”convergence” mellan IAS och US GAAP.

Samtidigt meddelas att reglerna för omröstning inom FASB ändrats. I fortsättningen skall beslut att ge ut nya rekommendationer kunna tas med enkel majoritet. Man återgår därmed till vad som gällde under 80-talet. Däremellan har det alltså varit en period med kvalificerad majoritet, för en rekommendation krävdes minst 5 av de 7 ledamöterna. Kravet på kvalificerad majoritet anses ha kommit till stånd efter påtryckningar från industrin i syfte att göra det svårare att ge ut kontroversiella förslag. Så tillvida var åtgärden framgångsrik som att flera utkast stoppats i avsaknad av tillräckligt stöd.

Det nya beslutet följer ett liknande beslut i IASB. Där krävs numera också endast enkel majoritet jämfört med den 2/3-dels majoritet som förutsattes inom IASC.

Redaktör: Rolf Rundfelt