Innehåll

Balans nr 8–9 2002

Internationellt: Ny ordförande och nya omröstningsregler i FASB

FASB har fått en ny ordförande från den 1 juli. Bob Herz efterträder Ed Jenkins som suttit i fem år. Herz var tidigare en av ledamöterna av IASB. Det betyder att han, mer än de flesta amerikaner, har personlig erfarenhet av arbetet och tänkesättet inom IASB vilket skulle kunna underlätta försöken att uppnå ”convergence” mellan IAS och US GAAP.

Samtidigt meddelas att reglerna för omröstning inom FASB ändrats. I fortsättningen skall beslut att ge ut nya rekommendationer kunna tas med enkel majoritet. Man återgår därmed till vad som gällde under 80-talet. Däremellan har det alltså varit en period med kvalificerad majoritet, för en rekommendation krävdes minst 5 av de 7 ledamöterna. Kravet på kvalificerad majoritet anses ha kommit till stånd efter påtryckningar från industrin i syfte att göra det svårare att ge ut kontroversiella förslag. Så tillvida var åtgärden framgångsrik som att flera utkast stoppats i avsaknad av tillräckligt stöd.

Det nya beslutet följer ett liknande beslut i IASB. Där krävs numera också endast enkel majoritet jämfört med den 2/3-dels majoritet som förutsattes inom IASC.

Redaktör: Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...