Innehåll

Balans nr 1 2003

Inledning

Det handlar mycket om lagar och regler och rapporter i månadens nummer. Här går t.ex. juristerna Carl Svernlöv och Erik Blomberg genom Sarbanes-Oxley Act, den nya amerikanska lagstiftningen och Rolf Skog skriver om EUs nya s.k. Winter-rapport.

Redovisningsrådet har kommit med nya regler om ersättningar till anställda. Samtidigt kan Björn Grundvall och Rolf Rundfelt konstatera att inte många börsbolag följer alla rekommendationer. Och Åsa Bäckström och Jenny Zetterberg noterar detsamma när det gäller miljöinformationen i årsredovisningen.

På FAR-dagen hyllade industrimannen Carl Bennet revisorerna; sina och andras. Men det blev ingen okomplicerad bild, det handlade både om revisorns traditionella dygder och om vikten av att vara affärsinriktad.