Innehåll

Balans nr 1 2003

Europa-frågor: ”Anser du att Sverige ska införa euron som valuta?”

Det är frågan som det svenska folket ska svara på i den folkomröstning som kommer att hållas den 14 september i år. Alla som har rösträtt i kommunalvalen kan delta i folkomröstningen. Såväl inför som efter folkomröstningen kommer ett stort antal förberedelser att behöva göras. 340 miljoner kronor har avsatts till folkomröstningen och partiledarna har kommit överens om hur dessa medel ska fördelas. Själva valadministrationen kostar 200 miljoner kronor. Kampanjorganisationer för och emot ett införande av euron får sammanlagt 90 miljoner kronor. Ja-sidan får något mindre än nej-sidan då den förstnämnda får ekonomiskt stöd även från annat håll. 5 miljoner kronor går till EU-information och 15 miljoner kronor har avsatts till folkbildningsinsatser. Riksdagspartierna får dela på 30 miljoner kronor.

Den nytillträdde biträdande finansministern, eller ”EMU-ministern”, Gunnar Lund framträdde vid ett antal tillfällen i slutet av förra året. Efter ett eventuellt ja i folkomröstningen eftersträvar regeringen, enligt Lund, att övergången till euro bör ske snabbt, effektivt och säkert. Vissa förberedelser måste redan nu påbörjas. För det första måste folkomröstningen förberedas rent praktiskt. Samtliga partier i riksdagen har deklarerat att de kommer att respektera resultatet i folkomröstningen och vid ett eventuellt ja fattar Riksdagen således beslut om att Sverige ska införa euron. Därefter följer ett antal beslut om lagstiftningsändringar i bl.a. Riksbankslagen och regeringsformen. För det andra måste förhandlingar föras med EU, dvs. övriga medlemsländer, Europeiska Centralbanken och EU-kommissionen, som ska fatta det slutgiltiga beslutet om Sverige uppfyller de ekonomiska och rättliga kraven för ett medlemskap i EMU. För det tredje måste en rad praktiska och tekniska förberedelser genomföras, både inom den privata och den offentliga sektorn.

Debatten har redan tagit fart i media. Många framstående personligheter har givit sin syn på ett svenskt medlemskap i EMU. Argumenten för och emot kommer om vartannat och det kan vara svårt att sätta sig in i frågan. Gunnar Lund är t.ex. positiv till ett valutabyte och sa bl.a. vid Riksdagens debatt den 9 december ”För oss svenskar framstår euron kanske inte som ett fredsmynt, men det är faktiskt så den uppfattas av många ur den generation européer som har personliga erfarenheter av världskrigens härjningar”. Vid ett euroseminarium som anordnats av Statskontoret sa Lund följande ”Enligt min mening är det viktigaste argumentet för att Sverige bör ta steget fullt ut och införa euron av politisk karaktär. Gemensamma problem och utmaningar kräver gemensamma lösningar. Ett aktivt deltagande ger på sikt större inflytande och handlingsfrihet än ett passivt utanförskap. Vi svenskar har allt att vinna på ett tätare europeiskt samarbete i syfte att förbättra tillväxten, utveckla välfärden och stimulera nya jobb”.

Vi kommer att få se otaliga exempel på skönmålningar och skräckpropaganda under de kommande åtta månaderna. Den som vill ha en bra grund att stå på inför det slutliga beslutet den 14 september bör ta fasta på sakliga argument och med ett kritiskt tänkande sätta sig in i denna mycket komplexa fråga.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers enhet ”New Europe” med frågor runt Europa, EU och EMU. Har du några frågor kring detta ämne kan du skicka dessa till ewa.fallenius@se.pwcglobal.com

Av Ewa Fallenius

ewa.fallenius@se.pwcglobal.com

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...