Innehåll

Balans nr 1 2003

Far–dagen 2002: Nytt kvalitetskontrollsystem efter EG-rekommendation

År 2000 kom en EG-rekommendation om kvalitetskontroll. Och FARs system för kvalitetskontroll uppfyller inte alla krav enligt rekommendationen. Vi har därför under ungefär ett år arbetat med ett nytt system tillsammans med Svenska Revisorsamfundet SRS och målsättningen har varit att det nya systemet ska accepteras av Revisorsnämnden (RN).

Det sade Bo Ribers, ordförande i FARs kvalitetsnämnd, när han på FAR-dagen presenterade riktlinjerna för omorganisationen av kvalitetskontrollen.

FAR och SRS har arbetat tillsammans med att ta fram ett regelverk. Det nya systemet för kvalitetskontroll medför en koppling till RNs disciplinära verksamhet, vilket kräver en harmonisering av organisationernas system.

– Vi har haft informations- och avstämningsmöten med RN, men de har inte accepterat alla punkter i regelverket.

FARs och SRS nya system för kvalitetskontroll ska ledas av en kvalitetskontrollstyrelse som leder och övervakar kontrollen. Ledamöterna i denna styrelse utses av revisorsorganisationerna och andra organsationer. De ”andra organisationerna” är för närvarande Svenskt Näringsliv, Företagarnas Riksorganisation och Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

Vilka ärenden som, i avanonymiserad forma, ska vidarebefordras till RN beslutas av kvalitetskontrollstyrelsen. Men det är endast brister som bedöms kunna leda till upphävande av auktorisation/godkännande eller allvarlig varning som rapporteras.

Enligt systemet tar kvalitetsnämnderna i respektive förening samt kvalitetskontrollstyrelsen endast del av anonymeriserade kontrollrapporter.

För att säkerställa enhetlighet i bedömningarna är riktlinjerna, checklistorna och anvisningarna betydligt mer detaljerade än tidigare. Dessutom ska rapporterna vara mer deskriptiva än tidigare.

– Vi har också ett instrument som vi kallat för ajournering. Möjligheten till ajournering innebär att vissa brister kan åtgärdas. Dessutom kvarstår möjligheten att kvalitetsnämnden kan besluta om omkontroll.

– Nytt är att det är FAR/SRS som bestämmer tidpunkten för kontrollen.

RN har alltså inte accepterat det nya systemet utan vill ha en egen kvalitetssäkring utöver möjligheten att påverka innehåll i riklinjer, checklistor och anvisningar.

RN vill också veta vilka uppdrag som granskats av kvalitetskontrollanter samt namn på alla de revisorer mot vilka det riktas anmärkning, inte bara de som i avanonymiserad form lämnas till RN.

Dessutom vill RN veta vilka ärenden som kvalitetskontrollstyrelsen fått för bedömning om ärendet ska vidare till RN och vilket beslut kvalitetskontrollstyrelsen tagit i dessa fall.

– Efter anmodan vill RN också ha fullständig dokumentation från utförda kvalitetskontroller.

– Det är betydande krav och önskemål som RN har och vi har kommit fram till att dessa inte är i enlighet med FARs roll, avslutade Bo Ribers.

Av

Bengt Holmquist

och

Åsa Johansson

Fotnot: Årsstämman beslutade senare på FAR-dagen om införande av nytt kvalitetskontrollsystem.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...