Innehåll

Balans nr 11 2003

Europa-frågor: Sluta strunta i EU!

Under den parollen reser EU 2004-kommitén runt i sverige för att informera om EUs framtidsfrågor. Den så kallade EU-stafetten har nu besökt 16 av 21 län. I början av november anordnades ett seminarium på Lunds universitet, tillsammans med Europaparlamentets Sverigekontor, EU-upplysningen i Sveriges riksdag samt EU-kommissionens representation i Sverige. Över 350 personer kom till seminariet där bland annat utrikesminister Laila Freivalds, EU-kommissionär Margot Wallström och Europaparlamentets vice talman Charlotte Cederschiöld deltog.

Samtliga talare var överens om att konventets förslag som ligger på förhandlingsbordet i regeringskonferensen är en bra grund. Det innehåller bland annat förslag om ökad öppenhet och insyn, och ett nytt särskilt kapitel om demokrati. Alla var också eniga om att konventet som arbetsmetod varit bra. ”Konventet är en politisk innovation. Det är första gången en regeringskonferens förbereds genom en demokratisk process”, sa Magnus Jerneck, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet.

Laila Freivalds tog upp konventets förslag om en utrikesminister som är verksam i både EUs ministerråd och EU-kommissionen. Hon ansåg att en minister skulle innebära för stark makt, och menade att ”då börjar vi bli oroliga”. Hon fortsatte: ”Och vad händer exempelvis om kommissionen måste avgå? Ska utrikesministern då sitta kvar i rådet? Hela konstruktionen är oanalyserad”. Margot Wallström ansåg att frågan om en utrikesminister kan betecknas som ”ett element i maktstriden mellan kommissionen och rådet”. Hon sa samtidigt: ”Men jag har inte hört något alternativ till förslaget. Och det är nog svårt att hitta något.

I sitt anförande kritiserade Margot Wallström konventets förslag till sammansättning av kommissionen i ett EU med 25 medlemmar. I dag har varje medlemsland en kommissionär (några stora länder har två), men konventet föreslår 15 kommissionärer med rösträtt och övriga utan rösträtt. ”Förslaget om kommissionens sammansättning är otroligt dåligt därför att det skapar ett A-lag och ett B-lag. Det separerar länderna. Röstviktningen ska ske i rådet och inte i kommissionen. Min erfarenhet efter fyra år i kommissionen är att det är ytterst sällan vi röstar. Vi söker nå konsensus”, förklarade Wallström.

En fråga som blivit kontroversiell i den svenska debatten är förslaget om att Europeiska rådet ska ha en vald president, eller ordförande som den svenska regeringen väljer att kalla det. Freivalds underströk att det inte är någon hemlighet att regering och riksdag tycker olika i den här frågan. Hon påpekade också att Sverige är ensamma i EU-kretsen om att ha problem med det förslaget. Men det är riksdagens ord som gäller och den 20 november presenterar riksdagen sin inställning i alla frågor i regeringskonferensen i ett betänkande. ”Först då har vi som förhandlare det fulla mandatet. Det hindrar oss inte från att delta i förhandlingarna nu, men vi sätter inte ner foten förrän riksdagen sagt sitt”, bedyrade Freivalds.

I början av nästa år återstår tre län att besöka för EU-stafetten. Det är Jönköping, Örebro och Södermanland. Bor du i närheten så passa på att få mer information om EUs viktiga framtidsfrågor. Mer information finns på <http.//www.eu-stafetten.se>.

Civ. ek. Ewa Fallenius

arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers enhet ”New Europe” med frågor runt Europa, EU och EMU. Har du några frågor kring detta ämne kan du skicka dessa till