Innehåll

Balans nr 12 2003

Europa-frågor: Finlands syn på EMU – två år efter införandet av euron

Finland anses av många vara det land inom EU som är mest likt Sverige. Det är därför intressant att jämföra dessa två länders syn på EMU-frågan. Beslutet att byta ut den finska marken mot euron föregicks till exempel inte av någon folkomröstning.

Efter det finska beslutet om EU-medlemskap var den psykologiska tröskeln att gå in i det tredje stadiet av EMU lägre, trots att man var medveten om de risker som var förknippade med EMU-medlemskapet. I Finland såg man både EU-medlemskapet och EMU som en såväl ekonomiskt som politiskt viktig fråga.

Finlands erfarenheter av EMU-medlemskapet kan, enligt den finska fackföreningsrörelsen, sammanfattas enligt följande:

 1. Finland har inte behövt ångra EMU-medlemskapet. EMU har inneburit en efterlängtad finansiell stabilitet samt stabila och låga räntor. EMU:s hållbarhet har dock inte testats i krisförhållanden. EU och euron innebär inget hot mot välfärdssamhället. Om EMU innebär stabilare förhållanden och stöder tillväxten, gör EMU det lättare för Finland att bevara sin samhällsmodell.

 2. De ekonomiska riskerna som Finland oroade sig för, har inte realiserats.

 3. Övergången till euro den 1 januari 1999 gick överraskande friktionsfritt. Det blev inga spekulationer i sista minuten eller praktiska problem. Också introduktionen av eurosedlarna och -mynten i början av år 2002 gick bättre än förväntat. Affärerna höjde inte priserna nämnvärt. Det tog sin tid att lära sig eurokursen och krävde reformer bl.a. i löneräkningen och banksystemen. Många räknar säkert ännu om euron i ”mormors mark” för att få en riktig bild av priset.

 4. EMU-medlemskapet förutsätter att man förbereder sig för konjunkturväxlingar så att en aktiv konjunkturpolitik blir möjlig. Därför hör en stark statsekonomi och starka finanser i företagen till de viktigaste konjunkturbuffertarna när man går genom eventuella konjunkturnedgångar. Finland har också byggt upp buffertfonder i socialförsäkringen.

 5. EMU och euron gör det lättare att jämföra löner och arbetskraftskostnader över nationella gränser. Jämförelser av de centrala konkurrentländernas arbetskraftskostnader har blivit en permanent del i löneförhandlingarna. Men skillnaderna i socialskyddsavgifterna, beskattningen, prisnivån samt i prisstrukturerna och övriga liknande faktorer innebär ändå att jämförelserna av arbetskraftskostnaderna och reallönerna i de olika länderna inte ens är lätta att göra i euro.

EMU eliminerar inte de utmaningar som globaliseringen, en eroderande skattebas, den tekniska utvecklingen och polariseringen och den åldrande befolkningen innebär för välfärden och jämlikheten. Men om den gemensamma europeiska valutan erbjuder, som våra egna erfarenheter hittills visat, stabila ekonomiska förhållanden samt mera kompromiss- och samarbetsvilja bland olika intressegrupper, kan EMU erbjuda bättre förutsättningar för att kunna svara på dessa utmaningar”, anser den finska fackföreningsrörelsen.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers enhet ”New Europe” med frågor runt Europa, EU och EMU. Har du några frågor kring detta ämne kan du skicka dessa till ewa.fallenius@se.pwcglobal.com

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...