Balans nr 12 2003

Revisors anmälningsskyldighet vid misstanke om brott: Idag finns det cirka 170 skattebrottsutredare – Så arbetar skattebrottsenheterna

Alla skattemyndigheter i landet har en skattebrottsenhet. Dessa enheter inrättades 1998, samma år som Ekobrottsmyndigheten. Avsikten med skattebrottsenheterna var att få mer effektiva skattebrottsutredningar. Med viss rätt antogs det att personal på skattemyndigheter har en hög kompetens på skatteområdet.

För att skattebrottsenheternas medarbetare också ska vara kompetenta att genomföra brottsutredningar har de fått tre månaders utbildning på Polishögskolan och tre månaders praktik på Ekobrottsmyndigheten.

I dag finns det cirka 170 skattebrottsutredare i Sverige och fler utbildas. När verksamheten startade 1998 dimensionerades enheterna utifrån att skattemyndigheten varje år gjorde ungefär 2000 anmälningar om skattebrott i hela riket. Till det skulle 200 utredare behövas. I dag gör skattemyndigheten cirka 3000 anmälningar per år.

Inte part för skattemyndigheten

Viktigt att notera är att skattebrottsenheten inte gör några utredningar på uppdrag av skattemyndigheten trots att enheten ingår i denna myndighet.

Och skattebrottsenheten är inte part för skattemyndigheten i skatteprocessen. Enheten är avskild från skattemyndighetens övriga verksamhet.

Uppdragen kommer alltid från en åklagarmyndighet där det finns en åklagare som leder förundersökningen. När det gäller mål inom Ekobrottsmyndighetens operativa verksamhetsområde (Stockholms, Gotlands, Västra Götalands, Hallands, Skåne och Blekinge län) är det vanligen denna myndighet som är åklagarmyndighet. Ekobrottsmyndigheten har cirka 80 åklagare med 185 poliser och 35 ekonomer till sin hjälp.

Skattebrottsenheterna är inte heller till för att ta emot anmälningar. Bakom deras uppdrag ligger främst anmälningar som skattemyndigheter gör efter fiskala granskningar. Men de kan också bygga på anmälningar som konkursförvaltare (ofta), revisorer (sällan) och kronofogdemyndigheter med flera lämnat till polisen, Ekobrottsmyndigheten och andra åklagarmyndigheter, eller ärenden som de sistnämnda själva initierat.

Brotten som skattemyndigheterna anmäler

Skattemyndigheterna är skyldiga att anmäla om det finns ”anledning att anta” (en mycket låg misstankegrad) att ett brott förövats. De brott som ska anmälas är skattebrott, skatteförseelse, grovt skattebrott, vårdslös skatteuppgift, skatteavdragsbrott, skatteredovisningsbrott, vårdslös skatteredovisning, försvårande av skattekontroll, bokföringsbrott, bestickning, brott mot låneförbudet i aktiebolagslagen, brott reglerna om flyttningsanmälan enligt folkbokföringslagen, överträdelse av näringsförbud m.m. samt brott mot konkurslagens förbud mot att driva näringsverksamhet under konkurs.

För de vanliga skattebrotten finns vissa nedre beloppsgränser – med början på ett prisbasbelopp.

Även poliser utreder

Åklagarna måste inte anlita skattebrottsenheterna som utredare av misstänkta skattebrott. Poliser används också.

Skattebrottsenheternas utredningar är inte begränsade till den typ av brott som skattemyndigheterna anmäler. En utredning kan ha sin grund i exempelvis bokföringsbrott men kan även komma att omfatta andra brott som till exempel oredlighet och mannamån mot borgenärer.

Så går det till

Gången i ett ärende hos skattebrottsenheten är att åklagaren lämnar ett ärende till enhetens chef som sedan fördelar akten på någon av skattebrottsutredarna. Olika handlingar och data samlas in. Ren spaningsverksamhet kan förekomma. Vittnen hörs, vanligen i skattebrottsenhetens egna lokaler. Ofta finns det en godkänd eller auktoriserad revisor bland vittnena. Skatterevisorn kallas in som vittne eller sakkunnig. Det finns ingen skyldighet för de hörda att yttra sig vid förhören. De kan vänta till en eventuell huvudförhandling. Den misstänkte brukar höras sist och upplyses som vanligt enligt rättegångsbalken om sin rätt till försvarare.

Hela tiden pågår en dialog med åklagaren innan skattebrottsenhetens arbete med ett misstänkt brott avslutas med att ett förundersökningsprotokoll överlämnas till åklagaren (om inte utredningen av någon anledning läggs ner). Vid skattebrottsenheten i Göteborg är det ungefär 50 procent av utredningsuppdragen som leder till ett förundersökningsprotokoll. Av de fall som går vidare till domstol ogillas åtalen i 13 procent av fallen, enligt den senaste statistiken.

Skattebrottsenheternas verksamhet regleras i lag (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar.

Av Inge Wennberg

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...