Innehåll

Balans nr 2 2003

Inledning

Det finns ämnen som förmår väcka debatt och heta känslor; ett sådant brukar vara frågan om mäns och kvinnors roller i samhälle och arbetsliv. Kristina Anderson undrar i en debattartikel om det kan vara så att det är gammaldags manliga ideal som styr även i revisionsvärlden.

Hon gör det utifrån doktorsavhandlingen ”Modern företagsledning och omoderna företagsledare”. Och hennes artikel har t.o.m. fått igång diskussioner innan tidningen tryckts. De får gärna fortsätta på debattsidorna i kommande nummer!

En annan kontroversiell fråga är schablonskatt. Christer Westermark visar hur skattemyndigheterna föreslår att vissa småföretag ska schablonbeskattas, ett system som t.o.m. RSV själva kan tycka ”ligger farligt nära att inkräkta på vad som kan kallas rättvis och rättssäker behandling”.

Förslaget spolas också ganska rejält av nästan alla remissinstanser.