Innehåll

Balans nr 2 2003

Noteringar: ”Den som lurar revisorn riskerar inget straff”

Beträffande brevet om lagändring när det gäller upplysningsplikt mot revisorn, säger FARs ordförande Anders Malmeby så här:

– En revisor som låter sig luras riskerar stränga påföljder, men den som lurar revisorn genom att utelämna information eller ljuga riskerar inget straff.

Ett exempel på denna obalans är att styrelsen riskerar ett års fängelse om man inte har kontroll på aktieboken, men kan vilseleda revisorn utan påföljd.

Den här ekvationen går inte ihop:

– Nya komplexa redovisningsnormer kombineras med nya strängare rapporteringskrav för revisorn. Det kräver utvidgad informationsplikt, menar Anders Malmeby.

FAR har också nyligen tillställt Bokföringsnämnden ett förslag till normgivning för att förtydliga de bokföringsskyldigas ansvar för årsredovisningen.

– Det finns alltför många missförstånd kring styrelsens ansvar för innehållet i en årsredovisning, säger FAR-ordföranden. Det måste tydligt framgå vem som har producentansvaret för den finansiella rapporteringen.

– En särskild underskriftsmening i årsredovisningen skulle sannolikt också ge anledning till eftertanke, menar Anders Malmeby. Så är fallet i prospektprocesser där styrelsens själv tydligt anger vad som gäller.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist, Åsa Ehlin