Innehåll

Balans nr 2 2003

Noteringar: ”Den som lurar revisorn riskerar inget straff”

Beträffande brevet om lagändring när det gäller upplysningsplikt mot revisorn, säger FARs ordförande Anders Malmeby så här:

– En revisor som låter sig luras riskerar stränga påföljder, men den som lurar revisorn genom att utelämna information eller ljuga riskerar inget straff.

Ett exempel på denna obalans är att styrelsen riskerar ett års fängelse om man inte har kontroll på aktieboken, men kan vilseleda revisorn utan påföljd.

Den här ekvationen går inte ihop:

– Nya komplexa redovisningsnormer kombineras med nya strängare rapporteringskrav för revisorn. Det kräver utvidgad informationsplikt, menar Anders Malmeby.

FAR har också nyligen tillställt Bokföringsnämnden ett förslag till normgivning för att förtydliga de bokföringsskyldigas ansvar för årsredovisningen.

– Det finns alltför många missförstånd kring styrelsens ansvar för innehållet i en årsredovisning, säger FAR-ordföranden. Det måste tydligt framgå vem som har producentansvaret för den finansiella rapporteringen.

– En särskild underskriftsmening i årsredovisningen skulle sannolikt också ge anledning till eftertanke, menar Anders Malmeby. Så är fallet i prospektprocesser där styrelsens själv tydligt anger vad som gäller.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist, Åsa Ehlin

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...