Innehåll

Balans nr 2 2003

Noteringar: Många klarade IREVs ”Prov 1,5”

Hans Andersson, ordförande i FARs utbildningskommitté, påtalade på FAR-dagen i slutet av november det dåliga resultatet på provet för revisorsexamen våren 2002 och sa vidare:

– Examen ger full behörighet och då måste provet innehålla komplexa och svåra frågor. Det är inte rimligt att klara det efter bara tre års praktik. Därför har det efterfrågats ett test ”på vägen”. Och i dagarna görs det första ”Prov 1,5” i IREVs regi.

”Prov 1,5” är alltså ett kunskapstest i IREV-regi och inte ett ”FAR-prov” som det felaktigt stod i texten.

114 personer skrev det första ”Prov 1,5” och 90% blev godkända. Av maxpoängen 100 krävdes det 65 för godkänt, snittpoängen var 70,5.

– Det verkar som deltagarna har relativt lätt att svara på skattefrågor, obeståndsfrågor och etikfrågor, men lite sämre på redovisning och revision, speciellt sambandet mellan olika delar i revisionsprocessen, säger Christina Sahlin som är ansvarig för proven på IREV.

”Prov 1,5 – Kunskapstest” ges en gång om året och nästa prov är den 1 december 2003.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist, Åsa Ehlin