Innehåll

Balans nr 2 2003

Noteringar: Många klarade IREVs ”Prov 1,5”

Hans Andersson, ordförande i FARs utbildningskommitté, påtalade på FAR-dagen i slutet av november det dåliga resultatet på provet för revisorsexamen våren 2002 och sa vidare:

– Examen ger full behörighet och då måste provet innehålla komplexa och svåra frågor. Det är inte rimligt att klara det efter bara tre års praktik. Därför har det efterfrågats ett test ”på vägen”. Och i dagarna görs det första ”Prov 1,5” i IREVs regi.

”Prov 1,5” är alltså ett kunskapstest i IREV-regi och inte ett ”FAR-prov” som det felaktigt stod i texten.

114 personer skrev det första ”Prov 1,5” och 90% blev godkända. Av maxpoängen 100 krävdes det 65 för godkänt, snittpoängen var 70,5.

– Det verkar som deltagarna har relativt lätt att svara på skattefrågor, obeståndsfrågor och etikfrågor, men lite sämre på redovisning och revision, speciellt sambandet mellan olika delar i revisionsprocessen, säger Christina Sahlin som är ansvarig för proven på IREV.

”Prov 1,5 – Kunskapstest” ges en gång om året och nästa prov är den 1 december 2003.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist, Åsa Ehlin

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...