Innehåll

Balans nr 2 2003

Noteringar: Mer om Sarbanes-Oxley Act och ”American Depository Receipts”

I artikeln om Sarbanes-Oxley Act i Balans nr 1/2003 blev det en något otydlig information om bolag som har s.k. ADR-program (ADR = American Depository Receipts) skulle behöva tillämpa denna lag.

Det är enbart s.k. ”level 2” och ”level 3” ADR program som har detta krav, då dessa måste registreras hos Securities and Exchange Commission (SEC), i enlighet med US 1933 och 1934 Securities Acts.

Level 1 ADR program är för s.k. SEC exempt filings dvs. för aktier som t.ex. handlas som ”pink sheets” eller private placement emissioner till s.k. qualified institutional buyers, ”QIBS” enligt rule 144a i 1933 Securities Act.

Bolag som har s.k. SEC exempt handel, kan riskera att komma över 300 US residents som aktieägare. I ett sådant fall krävs full registrering hos SEC med Form 20-f, med avstämning till US GAAP. För att undvika detta, rekommenderas innan 300-aktieägarnivå uppnås därför att söka undantag från SEC registrering enligt rule 12 g3-2 i 1933 Act. Detta undantag innebär att sökande bolag måste uppge att den under det senaste året har

1) publicerat finansiell information enligt lokala lagar och börsregler

2) registrerat tillämpliga dokument hos respektive börser samt

3) till aktieägarna distribuerat tillämpliga dokument enligt lokala regler.

En lista med denna information ska uppdateras årligen. Vidare ska till SEC skickas in all information som publiceras av ovan art.

Undantagsansökan tar ca 3 veckor och kostar inget.

Christine Rankin Johansson PricewaterhouseCoopers US Capital Markets Group

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist, Åsa Ehlin

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...