Innehåll

Balans nr 2 2003

Noteringar: Mer om Sarbanes-Oxley Act och ”American Depository Receipts”

I artikeln om Sarbanes-Oxley Act i Balans nr 1/2003 blev det en något otydlig information om bolag som har s.k. ADR-program (ADR = American Depository Receipts) skulle behöva tillämpa denna lag.

Det är enbart s.k. ”level 2” och ”level 3” ADR program som har detta krav, då dessa måste registreras hos Securities and Exchange Commission (SEC), i enlighet med US 1933 och 1934 Securities Acts.

Level 1 ADR program är för s.k. SEC exempt filings dvs. för aktier som t.ex. handlas som ”pink sheets” eller private placement emissioner till s.k. qualified institutional buyers, ”QIBS” enligt rule 144a i 1933 Securities Act.

Bolag som har s.k. SEC exempt handel, kan riskera att komma över 300 US residents som aktieägare. I ett sådant fall krävs full registrering hos SEC med Form 20-f, med avstämning till US GAAP. För att undvika detta, rekommenderas innan 300-aktieägarnivå uppnås därför att söka undantag från SEC registrering enligt rule 12 g3-2 i 1933 Act. Detta undantag innebär att sökande bolag måste uppge att den under det senaste året har

1) publicerat finansiell information enligt lokala lagar och börsregler

2) registrerat tillämpliga dokument hos respektive börser samt

3) till aktieägarna distribuerat tillämpliga dokument enligt lokala regler.

En lista med denna information ska uppdateras årligen. Vidare ska till SEC skickas in all information som publiceras av ovan art.

Undantagsansökan tar ca 3 veckor och kostar inget.

Christine Rankin Johansson PricewaterhouseCoopers US Capital Markets Group

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist, Åsa Ehlin