Balans nr 2 2003

Revision: Redovisningsproblemen i USA – författaren ger också råd om hur man kan upptäcka fel i redovisningen

I väntan på att årsredovisningar för 2002 skall publiceras innehåller denna krönika en beskrivning av ett antal redovisningsskandaler och redovisningstricks i USA hämtade från en nyligen utgiven bok. Det ord som används som beteckning för dessa är shenanigans, ett ord som i varje fall inte finns i mina uppslagsböcker. Författaren, Howard Schilit, leder ett företag som granskar årsredovisningar och säljer analyser. Företaget är oberoende av de stora finanshusen, det vill säga är ett av den typ av oberoende analysföretag som de amerikanska myndigheterna efterlyser.

Det som gör boken intressant är redogörelserna för de många exemplen på bedrägerier. Här finns en provkarta för olika sätt att fuska som framstår som helt osannolika för en naiv svensk. Dock skulle jag kunna tänka mig att om Schilit granskat Sverige hade han nog nickat inför Reefats skapelse liksom inför Prosolvia och sagt: Se där, mina råd är tillämpliga i alla länder. För Schilit beskriver inte bara, han ger också råd för hur man kan upptäcka tveksam eller felaktig redovisning.

De ”shenanigans” som Schilit behandlar delas in i sju grupper:

 1. För tidig redovisning av intäkter

 2. Redovisning av påhittade intäkter

 3. Uppblåsning av vinsten med engångsintäkter

 4. Felperiodisering av utgifter

 5. Felaktig redovisning av skulder

 6. Senareläggning av intäkter samt

 7. Avsättning för framtida utgifter.

Av de här sju känner de flesta av oss till åtminstone två, punkterna

3 och 7 ovan. Tricket med engångsintäkter är väl känt. Det tillämpas på olika sätt. Enklast genom att minska rörelsens kostnader med vinster från försäljning av aktier eller anläggningar. Alternativt genom att kostnader som normalt skulle belasta resultatet kvittas mot olika typer av intäkter. Vanligt är också avsättningar för framtida utgifter, ibland betecknat som ”big bath”. Sådana avsättningar förekommer dels i samband med företagsförvärv, dels i samband med beslut om omstruktureringar. Den misstanke som finns är att avsättningarna medför att kostnader som normalt skulle ha belastat kommande års resultat tidigareläggs.

Intäktsredovisning

Det problemområde som Schilit anser förtjänar störst uppmärksamhet är dock ett annat, nämligen intäktsredovisning. Han ger exempel på många varianter av felaktiga principer, till exempel att redovisa en försäljning trots att kunden har returrätt, att försäljningen sker till närstående till uppblåsta priser eller att det finns dolda sidoavtal som väsentligt ändrar de normala försäljningsvillkoren.

En klassiker inom det här området är Sunbeam, en tillverkare av bland annat grillar och annan utrustning för utomhusbruk. I november 1996 insåg ledningen för företaget att försäljningsprognoserna inte skulle uppfyllas. De inledde då en kampanj där återförsäljarna erbjöds köpa in produkter för den kommande säsongen till mycket förmånliga priser. Dessutom åtog sig Sunbeam att lagerhålla produkterna fram till våren och krävde inte betalning förrän vid leverans.

Inte oväntat kunde Sunbeam redovisa ett kanonresultat för 1996. Under 1997 började dock redovisningen ifrågasättas och SEC inledde en granskning i slutet av året varvid aktiekursen föll dramatiskt. Den här typen av transaktioner, som för övrigt brukar kallas ”bill-and-hold” är alltså inte tillåtna. Det kan tilläggas att revisor i företaget var Andersen. Revisorerna hade tydligen ifrågasatt redovisningen men ändå beslutat att acceptera den med den klassiska motiveringen att beloppen inte var väsentliga.

Ett annat aktuellt och mycket omskrivet exempel är Cendant, ett företag som bland annat sålde medlemskap i olika klubbar. Ett av exemplen på en felaktig intäktsredovisning var att kunderna ibland betalade för flera år i förskott. Trots det redovisades hela intäkten på en gång, det vill säga utan att beakta att medlemskapet var förenat med vissa kostnader för klubben. Inte heller gjorde Cendant någon avsättning för den rätt som kunderna hade att avbryta medlemskapet. Något som kom fram när bubblan sprack var att de här felaktigheterna påbörjats redan 1983. Problemet för Cendant, som i de flesta bedrägerier, är att för att kunna redovisa stigande vinster så måste manipulationerna hela tiden öka i storlek. För att dölja de felaktigheter som begåtts tillgrep Cendant en annan ploj, nämligen avsättningar till reserver för omstrukturering i samband med förvärv. Under 90-talet gjorde Cendant rader av förvärv och vid varje nytt företagsköp lade man upp reserver; reserver som sedan användes för bortskrivningar av övervärderade tillgångar. Även här tvingades man hela tiden öka insatserna, något som fungerade ända till 1997 då man gjorde misstaget att gå samman med ett lika stort företag. I samband med en due diligence upptäcktes falsarierna.

Hur analyserar man företag?

När skall man misstänka att allt inte står rätt till med redovisningen? Schilit påstår att han vid flera tillfällen ifrågasatt redovisningen i företag som sedermera gått i konkurs. Ofta handlar det om åtgärder som är förhållandevis enkla; till exempel att exkludera realisationsvinster från rörelseresultatet för att få en bild av den verkliga utvecklingen av rörelsen. (Parentetiskt kan nämnas att IBM tydligen regelmässigt reducerat rörelsens kostnader med vinster från aktieförsäljningar, något som ledde till skarp kritik från SEC i förra året.) En noggrann läsning av noterna och de detaljerade rapporter som amerikanska företag måste sända in till SEC kan också vara avslöjande. Andra ”tips” är att vara särskilt uppmärksam när företag visar en snabb tillväxt, när lager eller kundfordringarna ökar snabbare än försäljningen eller när de immateriella tillgångarna växer. En stor röd flagga hissas också för de företag som gör många förvärv.

En metod som Schilit rekommenderar, och som återfinns i många läroböcker i företagsanalys, är att ställa upp resultat- och balansräkningar för 3–5 år där alla poster uttrycks i procent av intäkter respektive balansomslutning. En sådan uppställning underlättar jämförelser och lyfter fram avvikelser som kräver förklaringar.

Schilit anser också att kassaflödesanalysen är viktig. Bland annat pekar han på den varningssignal som utgörs av otillräckliga kommentarer om varför kassaflödet från rörelsen avviker från resultatet. Min erfarenhet är att om man skulle ta den här signalen på allvar så skulle det finnas skäl att känna oro för flertalet svenska företag!

Sammanfattning

Sammanfattningsvis tycker jag att Schilits bok är intressant. Det är lärorikt att få en genomgång av amerikanska problem. Det som är fascinerande är att så många företag fällts och att man får reda på vilka oegentligheter som ligger bakom. Sen skall man naturligtvis akta sig för att dra paralleller till den svenska verkligheten. Trots att man ibland talar om girighet och dåligt omdöme bland svenska företagsledare väger det ändå lätt mot den medvetna plundring av aktieägare som man kan läsa om i boken och som verkar vanligare i USA, senast naturligtvis dokumenterat i Enron och WorldCom.

Redaktör: Rolf Rundfelt (e-post: rolf.rundfelt@kpmg.se)

Financial shenanigans av Howard Schilit, 2nd ed. McGraw-Hill 2002. 296 sid. Pris ca $28.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...