Innehåll

Balans nr 2 2003

Europa–frågor: EUs inre marknad fyller tio år

I år är det tio år sedan de inre gränserna öppnades inom EU. Detta arbete startade redan 1968, då en gemensam tullunion infördes. 1986 presenterade den dåvarande ordföranden i EU-kommissionen, Jacques Delors, den ”Europeiska enhetsakten” där utformningen av en inre marknad beskrivs. Mellan 1986 och 1992 antogs 280 nya lagar. Dessa lagar innebar bl. a. att byråkratin för företag som gjorde affärer över gränserna minskade betydligt.

Det talas ibland om ”de fyra friheterna”, vilket innebär att vi inom EU har fri rörlighet av personer, varor, tjänster och kapital. Det är fortfarande en hel del hinder som återstår inom dessa områden, men redan idag finns tydliga tecken på stora vinster för samhället. EU-kommissionen har räknat ut att nära 2,5 miljoner extra arbetstillfällen har skapats under dessa tio år. EUs BMP är betydligt högre än vad den annars skulle ha varit, vilket givit ett extra välstånd till EUs medborgare med i genomsnitt 5 700 euro per hushåll.

I samband med utvärderingen av den inre marknadens tio år sa Frits Bolkestein, ansvarig kommissionär inom området: ”den inre marknaden har förändrat Europa till oigenkännlighet på tio år. Den har skapat miljontals arbetstillfällen och hundratals miljarder euro av ökat välstånd. Den har rivit gränser och öppnat dörrar. Européerna kan bo, studera, arbeta eller pensionera sig varhelst de önskar inom Europa. Konsumenterna har fått ett större urval av produkter av hög kvalitet. Företagen har tillgång till en mycket större marknad.

Europa är bättre skyddat vid konjunkturnedgångar. Men vi behöver göra den inre marknaden ännu bättre. Nästa årtionde blir inte mindre viktigt. Kommissionen ska med nöje anta utmaningen.

Under de senaste tio åren har den genomsnittliga prisskillnaden minskat från 21,4% till 14,4%. Den Europeiska Monetära Unionen, EMU, är ett steg i riktningen mot en mer integrerad inre marknad. Med den gemensamma valutan, euron, väntas prisharmoniseringen öka ytterligare.

Arbetet med den inre marknaden är långt ifrån klart. Skarp kritik har riktats mot flera medlemsländer under åren för att de inte infört nya EU-direktiv i sin nationella lagstiftning i tid och för att de inte följt de nya lagarna, som rör den inre marknaden. EU-kommissionen vill ge arbetet ytterligare fart och kommer i april att presentera en utarbetad strategi för den inre marknadens framtid. Planen ska gälla för perioden 2003–2006 och ska utformas i samarbete med EUs institutioner, medlemsländerna, företag, konsumentorganisationer mm. Fokus kommer bland annat att ligga på tjänstesektorn, där en hel del hinder finns kvar. En annan utmaning är utvidgningen. Med upp emot 25 medlemsländer och 452 miljoner medborgare kommer nya hinder att dyka upp på vägen mot en fullt integrerad inre marknad. En fungerande inre marknad är ett måste om EU ska kunna nå sitt högt uppställda mål att bli den mest konkurrenskraftiga ekonomin i världen till år 2010.

Mer information om den inre marknaden finns på: http://europa.eu.int/comm/10years

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers enhet ”New Europe” med frågor runt Europa, EU och EMU. Har du några frågor kring detta ämne kan du skicka dessa till ewa.fallenius@se.pwcglobal.com

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...