Innehåll

Balans nr 3 2003

Inledning

Det finns ett ämne som många tidningar gärna skriver om så här års: den egna upplagan. Nu gör vi det också, men vi avhåller oss från hisnande diagram och staplar som visar hur man kan ljuga med statistik. Låt oss i all enkelhet konstatera att Balans reviderade upplaga har ökat till 15200 exemplar (+ 600) per utgivningstillfälle under förra året. Vi är därmed en av mycket få ekonomitidskrifter som faktiskt går framåt.

Och våra nya läsare finns både inom revisionsbyråbranschen och ute på företagen. Ni är alla hjärtligt välkomna till oss.

Vi har träffat den nya chefen för Finansinspektionen. Våra frågor till Ingrid Bonde koncentrerade sig på revisorstillsyn och redovisningsfrågor, alltså några av Balans centrala ämnen, som inte alltid behandlas utförligt i andra media. Det hindrar naturligtvis inte att vi också med spänning kommer att följa hur det går med en hel del av de andra frågor som aktualiserades i hennes utredning.