Innehåll

Balans nr 3 2003

Noteringar: Revisionsutskott får inte ersätta revisorns kontakt med hela styrelsen

Det är viktigt att kontakterna med ett eventuellt revisionsutskott inte får ersätta direktkontakten med hela styrelsen. Om ett bolag väljer att inrätta ett revisionsutskott innebär det alltså att revisorernas totala kommunikation med bolaget kommer att öka, tror FAR i ett uttalande.

Föreningen betonar också att det är viktigt att inte kopiera den amerikanska audit committee-modellen eller andra ”utländska lösningar på andra problem än våra”. Man pekar bl.a. på att svenska revisorer även ska granska styrelsens förvaltning av företaget. Då är det, menar man, viktigt att inte ett revisionsutskott inom styrelsen kan styra eller godkänna revisorernas arbete.

Men man ser också möjligheter med revisionsutskotten. De kan diskutera revisionens inriktning med revisorerna och där bidra med sin kunskap om riskerna i bolaget. Ett utskott kan också stödja revisorernas opartiskhet och självständighet genom att bevaka eventuella fristående rådgivningsuppdrag, som dessa får av företagsledningen.

En viktig punkt är att ett revisionsutskotts arbetsuppgifter blir ordentligt fastlagda i styrelsens arbetsordning. Det får t.ex. inte finnas några oklarheter om tystnadsplikten.

FAR betonar också att VD och företagsledning absolut inte bör ingå i revisionsutskottet.

(Uttalandet ”Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan – Revisionsutskott i svenska aktiebolag”” återfinns på FARs hemsida <http://www.far.se> under Nyheter.)

Medverkande denna månad: Karin Engblom Fredrikson, Urban Engerstedt och Bengt Holmquist