En ny professur vid Handelshögskolan i Stockholm har fått inriktning på företagsekonomi, särskilt redovisning och revision.

Den finansieras av Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

– Det är viktigt att vi bevarar den betydelse för praktisk redovisning som den akademiska forskningen och undervisningen haft i Sverige under många år, kommenterar Göran Tidström, styrelseordförande i Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

– Ett ökat akademiskt fokus på revision kommer att bidra till en objektiv syn på dess funktion som en av hörnstenarna för en väl fungerande kapitalmarknad.

Också professor Lars Östman vid Handels kommenterar den nya professuren:

– Det är glädjande att vi får en förstärkning av fakulteten på redovisningssidan, samtidigt som vi får förbättrade möjligheter till akademiska studier i revisionsämnet, säger han i pressmeddelandet.

Medverkande denna månad: Karin Engblom Fredrikson, Urban Engerstedt och Bengt Holmquist