Innehåll

Balans nr 3 2003

Noteringar: Nya ledamöter i FARs styrelse, kvalitetsnämnd och valberedning

FAR höll extrastämma den 3 mars. På dagordningen stod ett antal fyllnadsval.

Till ny ledamot i styrelsen på ett år valdes Maria Landén, Stockholm.

I kvalitetsnämnden invaldes Jan Hedbern, Karlstad, som ledamot i två år och Henrik Steinbrecher, Stockholm, som suppleant i ett år.

De vakanta platserna i föreningens valberedning tillsattes också. Ingrid Lindh, Östersund, och Peter Pankko, Landskrona, blev suppleanter på två år och Ivar Verner, Stockholm, suppleant på ett år.

Samtliga är nyvalda.

Medverkande denna månad: Karin Engblom Fredrikson, Urban Engerstedt och Bengt Holmquist