Innehåll

Balans nr 4 2003

Inledning

Det är så att revisorerna måste ha hög beredskap för förändringar, som FARs nye ordförande Anders Malmeby säger i en intervju. I Balans diskuteras flera sådana problem. Några kommer från den s.k. verkligheten, några beror på nya regler. Lösningarna är sällan entydiga och enkla.

Birgitta Bjelkberg och Kerstin Fagerberg skriver om de ofta komplicerade problemen för stiftelser när aktievärdena sjunker. Och Stefan Kylebäck noterar att svåra frågor kring uppskjuten skattefordran inte får svar i rekommendationen; det är upp till användarna att hantera frågan förnuftigt.

Ständigt dessa pensioner! Inte bara för att 40-talisterna hukar inför försämringar, utan också för att det nu krävs många förändringar i redovisningen av pensionsskulden, vilket Claes Janzon beskriver. Och så fastighetsvärde: Erik Persson och Bo Nordlund visar hur nya regler kan ge stora utslag på resultat och soliditet för fastighetsbolagen.