Innehåll

Balans nr 4 2003

Noteringar: Möte i Bryssel om 2005

Accounting regulatory Committee (ARC), det vill säga EUs rådgivande kommitté i redovisningsfrågor hade ett sammanträde i början av april. Vid mötet klargjordes att förslag till översättningar av samtliga IAS till de olika medlemsspråken planerades bli utskickat i början av maj. Översättningarna skall offentliggöras varefter man planerar ett nytt sammanträde i mitten av juli. Förhoppningen är att man då att slutligt kan anta de IAS som skall träda i kraft år 2005.

De olika standarderna har redan godkänts av den tekniska gruppen inom EFRAG. Trots det finns en viss osäkerhet om vilket förslag EU kommer att lägga fram i juli. Problemet gäller IAS 32 och 39, det vill säga de två standarder som behandlar redovisningen av finansiella instrument. Det finns fortfarande ett stort motstånd mot dessa, särskilt från de finansiella företagen. Det är inte osannolikt att det beslut som man väntas fatta i juli kommer att gälla ett godkännande av samtliga IAS exklusive IAS 32 och 39. Ett skäl som kan anföras för detta är att båda standarderna är föremål för revidering där ganska stora förändringar kan förutses. När väl revideringen är klar, kommer förhoppningsvis kritiken att ha mattats och de båda rekommendationerna kan då godkännas i efterhand.

Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...