Innehåll

Balans nr 5 2003

Noteringar: Ny chef för Revisorsnämnden

Regeringen har utsett departementsrådet och internationelle chefsförhandlaren i Justitiedepartementet Peter Strömberg som direktör för Revisorsnämnden (RN).

Han efterträder Christer Lefrell som arbetat på RN sedan dess tillkomst, först som kanslichef och efter omorganisationen som direktör. Dessutom arbetade han tidigare med revisorsfrågor på den dåvarande tillsynsmyndigheten Kommerskollegium. Lefrell avgick med pension under maj.

Peter Strömberg tjänstgjorde under sin domarutbildning både i Kammarrätten i Stockholm och i Svea hovrätt där han blev assessor 1991.

Han anställdes som rättssakkunnig i Justitiedepartementet 1992 och utnämndes till departementsråd 1997. Där har han varit biträdande enhetschef för Polis- och åklagarenheten.

Under det svenska ordförandeskapet i EU var han ordförande i arbetsgruppen för straffrättsligt samarbete och ordförande i arbetsgruppen för sektorsövergripande frågor om organiserad brottslighet. Sedan september 2001 är han departementets internationella chefsförhandlare.