Innehåll

Balans nr 5 2003

Noteringar: Ny chef för Revisorsnämnden

Regeringen har utsett departementsrådet och internationelle chefsförhandlaren i Justitiedepartementet Peter Strömberg som direktör för Revisorsnämnden (RN).

Han efterträder Christer Lefrell som arbetat på RN sedan dess tillkomst, först som kanslichef och efter omorganisationen som direktör. Dessutom arbetade han tidigare med revisorsfrågor på den dåvarande tillsynsmyndigheten Kommerskollegium. Lefrell avgick med pension under maj.

Peter Strömberg tjänstgjorde under sin domarutbildning både i Kammarrätten i Stockholm och i Svea hovrätt där han blev assessor 1991.

Han anställdes som rättssakkunnig i Justitiedepartementet 1992 och utnämndes till departementsråd 1997. Där har han varit biträdande enhetschef för Polis- och åklagarenheten.

Under det svenska ordförandeskapet i EU var han ordförande i arbetsgruppen för straffrättsligt samarbete och ordförande i arbetsgruppen för sektorsövergripande frågor om organiserad brottslighet. Sedan september 2001 är han departementets internationella chefsförhandlare.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...