Innehåll

Balans nr 5 2003

In memoriam: Sten Erik Feinstein

Vår vän och kollega Sten Erik Feinstein, har avlidit 83 år gammal. Hans närmaste är dottern Pia med familj.

Sten Erik Feinstein tillhörde de stora profilerna inom professionen. Som ung tränade han boxning för att bygga upp sin fysik. Som yrkesman, där han började som en av Sveriges yngsta auktoriserade revisorer, kan man säga att han använde det bästa från ”the noble art of self defence”, nämligen att inom regelverkets ramar slå hårt när det var befogat. Sten Erik hade som ett av sina riktmärken att ”en revisor kan aldrig vara för hård” det vill säga att omsorgen om dem vars intressen en bolagsrevisor skulle beakta fick aldrig stå tillbaka för de mera egoistiska intressen som ibland kunde finnas hos bolagsföreträdare med flera. Hans raka linje vann i längden respekt i alla läger. En effekt av detta blev att han många gånger valdes till minoritetsrevisor i bolag med frostiga relationer mellan olika ägare. I flera fall slutade sådana uppdrag med att Sten Erik av samtliga aktieägare utsågs till ordinarie revisor i bolaget.

Sten Erik engagerade sig starkt för professionens utveckling och verkade i olika positioner i Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. Han var en av tillskyndarna till tidningen Balans och han satt under många år i dess redaktionskommitté. Han arbetade även i många år ideellt inom Svenska Civilekonomföreningen.

Sten Erik startade Sten Erik Feinstein Revisionsbyrå 1948 och byggde byrån från ingenting till först en välkänd medelstor Stockholmsbyrå. 1972 drog han ut i världen för att finna en internationell partner. Sten Erik blev en del av kärnan inom den internationella organisation som bildades under namnet Binder Dijker & Otte, som sedermera blev BDO, idag världens femte största revisionsorganisation med 24 000 anställda.

Sten Erik insåg tidigt att vår omvärld blir mer internationell och tack vare hans personliga engagemang inom BDO har BDO i Sverige alltid haft en framträdande roll inom organisationen internationellt. För de av oss på byrån som varit med under hela resan har det inneburit en fantastisk upplevelse av sant entreprenörskap.

Lika svår som han kunde vara som motståndare, lika charmerande och pålitlig var han som vän. Sten Erik var tydlig och rak i sin kommunikation, något som dagens managementlitteratur sätter högt. Han hade förmågan att omge sig med duktigt folk som han fick att växa i sin närhet. Han gav medarbetare ansvar och lyssnade på dem. Han delade också generöst med sig av sin yrkeskunskap och sin medfödda skicklighet som marknadsförare och säljare.

Sten Erik Feinstein var privat en underhållande estradör. I unga år var han en duktig vissångare till eget gitarrackompanjemang. Paret Sten Erik och Ulla-Greta satte sedan sin prägel på byråns sociala liv och de framförde gärna fantastiska snapsvisor ur den samling som de så småningom gav ut i bokform. Sten Erik gav också ut en bok i boxningshistoria. Dessutom samlade han på tennsoldater och blev en auktoritet också på det området.

Sten Erik Feinstein var en inbiten friluftsmänniska och hade ofta med sig sin tax i skog och mark och på fiskeutflykter i hela landet. Han månade också om medarbetarnas fysik och uppmuntrade oss att till exempel åka Vasaloppet vilket man fick göra på tjänstetid. Det hindrade dock inte att det varje tisdag under fastan bjöds på semlor till trekaffet.

Sten Erik var före sin tid i mycket. En stor personlighet som drevs av stor entusiasm.

Det har strömmat in kondoleanser från världens alla hörn. Precis som i Sverige hade Sten Erik många vänner och arbetskamrater, som delat både arbetsglädje och vänskap med honom.

Med respekt och saknad

Arbetskamraterna genom Leif Lundqvist